Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

The individual level effect of symbolic representation: An experimental study on teacher-student gender congruence and students’ perceived abilities in math

Onderzoek naar representatieve bureaucratie heeft vaak de positieve prestatie-effecten bevestigd van bureaucratieën die de demografische kenmerken van hun cliënten weerspiegelen. Er is echter weinig bekend over de onderliggende mechanismen op individueel niveau die tot deze resultaten leiden.

Auteur
Laura Doornkamp, Petra Van den Bekerom, Sandra Groeneveld
Datum
07 juni 2019
Links
The individual level effect of symbolic representation: An experimental study on teacher-student gender congruence and students’ perceived abilities in math

In dit artikel worden ideeën uit de literatuur over representatieve bureaucratieën en sociale- en onderwijspsychologie met elkaar gecombineerd in een nieuw model, het model verklaart de effecten van passieve representatie vanuit het perspectief van de individuele cliënt in de onderwijssetting. De hypothese is dat positieve effecten van ‘gender congruence’, de match van het geslacht van de docent en de leerling, op leerlingen hun academisch zelfconcept worden gemedieerd door de gender stereotypische ideeën van leerlingen. Verwacht wordt dat deze mediatie gemodereerd wordt door het zelfvertrouwen van de docent. De resultaten van een survey experiment onder leerlingen in een Nederlandse middelbare school, ondersteunen de verwachte hypothese niet. De studie laat wel genderverschillen in stereotypische ideeën en academische zelfconcepten zien. Verder is het academisch zelfconcept van zowel mannelijke als vrouwelijke leerlingen hoger wanneer de wiskundedocent een vrouw is. Het artikel sluit af met een discussie over de bevindingen en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek naar het verband tussen genderrepresentatie en leerling-prestaties in de rol van stereotypische ideeën.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.