Universiteit Leiden

nl en

Rapport

Terroristische dreiging in Nederland. De risicoperceptie en mogelijkheden voor risicocommunicatie

Dit rapport gaat in op vragen als "Wat is de risicobeleving van de Nederlandse bevolking inzake terroristische dreiging?" En "wat zijn passende mogelijkheden voor de Nederlandse overheid om te communiceren over terroristische dreiging en over het (contra-)terrorismebeleid?".

Auteur
Marieke Liem, Sanneke Kuipers en Jessica Sciarone
Datum
09 mei 2018

Het is onduidelijk of en in hoeverre de aanslagen in nabijgelegen landen ook van invloed zijn op de risicobeleving van de Nederlandse bevolking. Daarnaast kan ook het door de overheid ingeschaalde, dreigingsniveau van invloed zijn op de risicoperceptie. De vraag rijst of en in hoeverre het relatief langdurig hoge dreigingsniveau (substantieel, niveau vier van vijf, sinds maart 2013) de risicoperceptie van de Nederlandse bevolking beïnvloedt. Onderzoek laat zien dat terroristische aanslagen tot gedragsveranderingen onder de bevolking kunnen leiden, zoals veranderingen in mobiliteit en stemgedrag. Of dit ook gebeurt in het geval van een terroristische dreiging is tot op heden niet duidelijk. Tevens bestaat onduidelijkheid over de mogelijkheden waarop de overheid kan communiceren over een eventuele terroristische dreiging.

Om helderheid te verschaffen in bovenstaande onduidelijkheden zijn de volgende vragen opgesteld: 
"Wat is de risicobeleving van de Nederlandse bevolking inzake terroristische dreiging?" En "wat zijn passende mogelijkheden voor de Nederlandse overheid om te communiceren over terroristische dreiging en over het (contra-)terrorismebeleid?"

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.