Universiteit Leiden

nl en

Rapport

Rapport Belastingraming Miljoenennota

Tussen de oorspronkelijke raming van de belastingopbrengst in de Miljoenennota en de uiteindelijke gerealiseerde opbrengst zit doorgaans een flink verschil dat in bepaalde jaren oploopt tot meer dan 10 miljard euro. Op verzoek van de minister heeft de Commissie Visitatie raming belasting- en premieontvangsten (waarvan Koen Caminada lid is) advies uitgebracht.

Auteur
Koen Caminada
Datum
14 februari 2019
Links
2019 Belastingramingen niet erg trefzeker.pdf

Over de kwaliteit van de opbrengstramingen was tot nu toe niet veel bekend. Ook in het buitenland wordt er zelden over gerapporteerd. Het valorisatierapport is op 14 februari 2019 verschenen.

Het valorisatierapport 'Belasting ramingen niet erg trefzeker' is onlangs verschenen in het vakblad Economisch Statistische Berichten

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.