Universiteit Leiden

nl en

Artikel

Partnerschappen tussen politie en wetenschap in België: fragiele allianties?

Na 20 jaar politiehervorming blikken Jasper De Paepe en Marleen Easton terug en  ontdekken wat we kunnen leren over partnerschappen tussen politie en wetenschap in België.

Auteur
Jasper De Paepe & Marleen Easton
Datum
15 april 2022
Links
Research Gate

Deze bijdrage is enerzijds gebaseerd op (inter)nationale literatuur en anderzijds op waarnemingen op basis van hun ervaringen binnen het Centrum voor Politie en Veiligheid en het Innovatienetwerk Iungos. Uit deze analyse blijkt dat beide partnerschappen niet zijn versterkt sinds de politiehervorming in 1998, maar integendeel lijken te zijn verzwakt. Beide zijn immers onderhevig aan culturele spanningen, een kwetsbare institutionele omgeving en fluctuerende geldstromen. Het onder ogen zien van deze realiteit in de Belgische context en het benoemen van de partnerschappen als fragiele allianties biedt een startpunt om verder na te denken over hoe de partnerschappen tussen politie en wetenschap in de toekomst in ons land kunnen worden versterkt.

Lees het artikel op de website van Research Gate.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.