Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Over zorgbestuurders en bonnetjes: integritisme of de miskenning van publieke waarden?

Op 26 februari verscheen het artikel 'Over zorgbestuurders en bonnetjes: integritisme of de miskenning van publieke waarden?' van Dr. A.D.N. Kerkhoff op de website van het Montesquieu Instituut. Dit instituut heeft als doel om de beschikbare kennis op het terrein van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

Auteur
Toon Kerkhoff
Datum
29 februari 2016
Links
Over zorgbestuurders en bonnetjes: integritisme of de miskenning van publieke waarden?

Het artikel: 'Over zorgbestuurders en bonnetjes: integritisme of de miskenning van publieke waarden?' behandelt het conflict tussen zorgbestuurders enerzijds en RTL Nieuws en de Tweede Kamer anderzijds. Aanleiding was het onderzoek van RTL sinds oktober 2015 waarbij bestuurders van 450 semipublieke organisaties gevraagd werd om hun bonnetjes. Vele onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en musea gaven gehoor maar slechts 4 van de 188 aangeschreven zorginstellingen reageerden. Het artikel beantwoordt uiteindelijk de volgende de vraag: Hebben de Tweede Kamer en RTL zich nu schuldig gemaakt aan integritisme of vermijden zorgbestuurders het debat door hier juist over te beginnen?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.