Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Local Knowledge Syndrome

Effectieve ontwikkelingshulp: gebruik lokale kennis en structuren. Projecten in ontwikkelingslanden om een deugdelijk bestuur op te zetten, mislukken vaak omdat de hulporganisaties zich onvoldoende verdiepen in de lokale kennis en mores, stelt Moosa Elayah. Een Local Bank of Knowledge kan een oplossing zijn. Promotie 17 april jl.

Auteur
Moosa Elayah; Rene Torenvlied; Frits van der Meer
Datum
17 april 2014

Niet-kloppende aannames

Uit de meeste literatuur over de effectiviteit van hulp op het gebied van governance building, stelt Elayah, komt naar voren dat deze zo vaak mislukt doordat de hulporganisaties teveel met zichzelf bezig zijn. Dat is contraproductief. Maar hij komt door zijn onderzoek uit bij een andere verklaring. Namelijk dat hulporganisaties vaak uitgaan van niet-kloppende aannames, en een theoretisch model importeren dat misschien wel werkt in het westen, maar niet in een ontwikkelingsland.

Onderzoek vooraf

Van goede wil zijn de hulporganisaties wel: hun bedoelingen zijn serieus. Maar door te weinig tijd te steken in onderzoek, synthese en institutionele analyse vooraf, ontstaat alsnog het Local Knowledge Syndrome (LKS). Volgens Elayah is dat de sleutelfactor bij het in de soep lopen van projecten. Hij onderzocht er vier. Het betrof Nederlandse capacity building-projecten in Jemen, op het gebied van Public Administration, Business Administration, Water Management en Gender. Literatuurstudie en het schrijven van het theoretisch kader deed Elayah in Nederland, voor het veldwerk ging hij naar Jemen.

Project aanpassen op lokale situatie

Twee van de projecten waren succesvol, de andere twee niet. Een voorbeeld van een aspect dat mis liep, was de poging in één ervan om ‘open management’ te introduceren. Dat paste niet bij de samenleving van Jemen zoals die is georganiseerd. ‘Er was geen vertrouwen en er ontstonden culturele conflicten’, zegt Elayah. ‘Je kunt de bestaande sociale en politieke banden en structuren niet negeren, je zult er je project op moeten aanpassen. Ook al zou je willen dat ze anders waren. Veranderingen gaan heel langzaam. Gebruik de structuren die er zijn.’

Bank for Local Knowledge

Elayah pleit voor een non-profit Bank for Local Knowledge in Jemen, waar Jemenieten en buitenlandse experts samen ontwikkelingsprogramma’s kunnen analyseren. Zo’n bank kan op verzoek van de ministeries en/of donoren rapportages of data leveren, gebaseerd op ervaring en expertise.

De promovendus benadrukt dat de successen en mislukkingen in Jemen exemplarisch zijn voor die in andere ontwikkelingslanden. De lering die uit zijn onderzoek kan worden getrokken is breed toepasbaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.