Universiteit Leiden

nl en

Boek

Islamophobia and Radicalisation

Een compacte maar theoretisch innovatieve ontdekkingstocht naar hoe Islamofobie en radicalisering op elkaar inhaken en elkaar versterken.

Auteur
Tahir Abbas
Datum
15 augustus 2019
Links
Hurst Publishers

Westerse traditionele, homogene, ‘nationale’ identiteiten hebben sinds de jaren ’70 te maken met drie uitdagingen: politieke en socio-economische ongelijkheid; neoliberale globalisering; en meer diverse, multiculturele samenlevingen. Als gevolg van de teloorgang van een oude, masculiene nationaliteit lijkt in Groot-Brittannië, net zoals in de VS en elders in West-Europa, een nieuwe en donkere periode te zijn aangebroken.

Vanaf het moment dat de ‘war on terror’ een rol ging spelen, zijn ‘anderen’ in Groot-Brittannië op genadeloze wijze gedemoniseerd. Moslims, routinematig weggezet als de bron van alle maatschappelijke problemen, worden onderworpen aan zowel symbolisch als fysiek geweld. Diepgewortelde normen die structureel geradicaliseerd worden versterken de isolatie en vervreemding die een negatieve invloed uitoefenen op de integratie van moslims. Zowel deze ‘achtergebleven’ moslims als de blanke Britse groeperingen die zichzelf beschouwen als de ware natie staan onder druk vanwege voortdurende geopolitieke strubbelingen in de moslimwereld en de steeds groter wordende verdeeldheid thuis.

Tahir Abbas stelt dat in deze context de symbiotische overlappingen tussen Islamfobie en radicalisering intensiever worden en zich uitbreiden. Zijn boek kan gezien worden als een waarschuwing aan de hele wereld voor de gevolgen: een stijging in haat-geweld, de institutionalisering van Islamfobie en de normalisering van oorlog en conflicten.

Verschijnt in augustus 2019

About the author

Tahir Abbas is universitair docent aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden in Den Haag en als gastdocent verbonden aan het Department of Government van de London School of Economics in Groot-Britannië. Hij is de auteur van ‘The Education of British South Asians’, ‘Islamic Radicalisation and Multicultural Politics’ en ‘Contemporary Turkey in Conflict’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.