Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

Explosief geweld: Een onderzoek naar aard en omvang van incidenten met handgranaten in Nederland

Het illegaal gebruik van handgranaten heeft de afgelopen jaren flink in de publieke belangstelling gestaan. Er is echter weinig bekend over de aard en omvang van deze incidenten. Dit onderzoek tracht deze lacune te vullen.

Auteur
Marieke Liem, Katharina Kr├╝sselmann
Datum
16 september 2019
Links
Explosief geweld: Een onderzoek naar aard en omvang van incidenten met handgranaten in Nederland

In de afgelopen jaren stond het illegaal gebruik van handgranaten ruimschoots in de publieke belangstelling. In april 2019 alleen al berichtten nieuwsmedia over tien incidenten, waaronder een explosie bij het Hotel Zaandijk en een gevonden handgranaat bij het supportershome van ADO Den Haag (Muller & Van Wely, 2019; Van Dijk, 2019). In de meeste gevallen worden de daders niet opgespoord (Vugts, 2019). Alhoewel dergelijke incidentele berichtgeving waardevol is, bestaat een lacune van wetenschappelijke kennis op dit gebied.

Met dit onderzoek willen we de lacune op het gebied van explosief geweld in Nederland invullen. Naast een gebrek aan registratie, is er tot op heden ook weinig wetenschappelijk onderzoek vanuit criminologisch perspectief uitgevoerd (met uitzondering van Sturup et al., 2019) naar dit fenomeen. Deze studie beoogt met een gestructureerde analyse van Nederlandse krantenartikelen de rudimentaire patronen van illegaal handgranatengebruik in Nederland te beschrijven, tijdruimtelijke verbanden in kaart te brengen en te onderzoeken in hoeverre deze incidenten zijn gerelateerd aan eerdere strafbare feiten. Een uitgebreide methodologische beschrijving is te vinden op europeanhomicidemonitor.com.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.