Universiteit Leiden

nl en

Website

De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK: Veertienhonderd bladzijden schadebeperking

Dr. Joris Larik analyseert het zwaarbevochten akkoord tussen de EU en het VK in het Nederlands Juristenblad.

Auteur
Dr. Joris Larik
Datum
01 februari 2021
Links
Nederlands Juristenblad

Deze bijdrage geeft een eerste overzicht van de zwaarbevochten handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen het VK en de EU in de context van de al vierenhalf jaar durende Brexit-saga. Samen met het terugtrekkingsakkoord hebben de betrekkingen tussen de EU en VK nu een nieuw fundament – gegoten uit het oude cement van internationaal publieksrecht. De overeenkomst slaagt erin zowel de rode lijnen van de partijen te respecteren als de maalstromen van een no-deal te omzeilen. Dat dit in een turbulent politiek klimaat is gelukt is zeker voor een groot deel aan de volharding van de onderhandelingsteams van beide partijen te danken. Desalniettemin wordt op de honderden bladzijden van het akkoord keer op keer duidelijk dat het hier om een document gaat dat de schade van desintegratie regelt in plaats van de partijen hechter naar elkaar toe te laten groeien.

Dr. Joris Larik

Joris Larik is universitair docent vergelijkend, EU- en internationaal recht  bij het Leiden University College The Hague. Hij is gespecialiseerd op het recht van de externe betrekkingen van de EU en mondiaal bestuur. Zijn onderzoek werd bekroond met verschillende onderscheidingen, waaronder de Manfred Wörner Essay Award van de NAVO en de Mauro Cappelletti-prijs van het Europees Universitair Instituut voor het beste proefschrift in vergelijkend recht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.