Universiteit Leiden

nl en

Publicatie

De Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK: partnerschap of conflictbeheersing?

In dit artikel, gepubliceerd in het Nederlands tijdschrift voor Europees recht, bieden dr. J.E. Larik en prof. R.A. Wessel (Rijksuniversiteit Groningen) een kritische analyse van de handels- en samenwerkingsovereenkomst (HSO) die sinds 2021 de hoeksteen van de post-Brexit betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vormt.

Auteur
Dr. J.E. Larik en prof. dr. R.A. Wessel
Datum
01 januari 2022
Links
De Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK: partnerschap of conflictbeheersing?

Het artikel geeft een overzicht van de overeenkomst en situeert deze binnen het bredere, nieuwe rechtsgebied dat de betrekkingen tussen de EU en het VK regelt. De auteurs stellen voor dit nieuwe gebied “post-Brexitrecht” te noemen. Het artikel analyseert achtereenvolgens de juridische aard, de status en de materiële inhoud van de HSO. Dit wordt gevolgd door een analyse en duiding van de governance-bepalingen, met inbegrip van geschillenbeslechting. Het artikel stelt dat de HSO veel meer is dan een gewone bilaterale overeenkomst en in de komende jaren als referentiepunt voor andere bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen de EU en haar voormalige lidstaat zal dienen. Tegelijkertijd zijn veel bestaande conflictgebieden niet opgelost, maar eerder verankerd in de overeenkomst. De auteurs concluderen dat de HSO, samen met andere juridische instrumenten zoals het Protocol betreffende Ierland/ Noord-Ierland, in de eerste plaats een kader zullen zijn voor het ­beheersen van spanningen en geschillen tussen de EU en het VK.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.