Universiteit Leiden

nl en

Working paper

Boze, bange of betrokken buren: Protestbereidheid van buurtbewoners tegen de terugkeer van ex-delinquenten in de wijk

Jaarlijks keren er in Nederland ongeveer 33.000 ex-gedetineerden terug in de maatschappij waarvan rond de 1.500 plegers zijn van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Hoewel het grootste deel van deze herintredingen zonder veel commotie verloopt, gaan enkele gevallen gepaard met grote maatschappelijke onrust in de (beoogde) woonomgeving. Inge Bruijns deed voor het Kennisnetwerk Collectief Gedrag onderzoek naar de protestbereidheid van buurtbewoners tegen de terugkeer van ex-delinquenten in de wijk.

Auteur
Inge Bruijns (o.b.v. dr. Marieke Liem en dr. Anchrit Wille)
Datum
25 juli 2016
Links
'Boze, bange of betrokken buren? Een onderzoek naar de protestbereidheid van buurtbewoners tegen de terugkeer van ex-delinquenten in de wijk?'

In dit onderzoek wordt getracht vanuit sociaalpsychologisch perspectief meer inzicht te krijgen in de individuele motivaties om mee te doen aan collectief protest tegen de herintreding van drie typen politiek gevoelige ex-delinquenten. Inge Bruijns concludeert dat buurtbewoners in beperkte mate bereid zijn tot protest en dat angst, boosheid en ideologie de protestbereidheid significant verhogen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.