Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

De stijl van gewoon proza

Ook gewóón proza heeft stijl. Dat is de argumentatieve stelling die in de titel van dit proefschrift verborgen zit.

Auteur
Suzanne Fagel-de Werd
Datum
27 januari 2015
Links
Volledige tekst beschikbaar in het Leids Repositorium

Vaak wordt stijl gelijkgesteld met het gebruik van stijlfiguren en wordt daarnaast aangenomen dat er dus ook zoiets bestaat als proza zonder stijl. Dat ook ‘gewoon’ proza stijl heeft , is iets wat nog altijd niet vanzelfsprekend wordt geacht. Daarom staat juist transparant taalgebruik centraal in dit onderzoek.

In dit proefschrift worden een (cognitief-)taalkundige en een letterkundige benadering van stijlonderzoek met elkaar gecombineerd. Dit wordt gedaan met een tweeledig doel. Ten eerste om een wetenschappelijke onderbouwing te geven aan intuïtieve uitspraken over stijl. Daarnaast om de samenhang te onderzoeken tussen stijl en thema van een roman. Hoe komt het thema van een roman in de stijl tot uitdrukking? Het onderzoek daarnaar vindt plaats aan de hand van een vergelijkende analyse van verhalen en tekstpassages van onder meer Jan Arends, Maarten Biesheuvel en Arnon Grunberg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.