Universiteit Leiden

nl en

Boek

André Thouin, Voyage dans la Belgique et la Hollande (1794-1795)

De botanicus André Thouin (1747-1824) heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Hortus Botanicus van Parijs, toen deze nog Jardin du Roy heette. Maar vooral toen deze instelling in 1793 verder ging als Muséum d’Histoire naturelle. Thouin, de hortulanus van de Jardin du Roy, werd directeur van het Muséum en bracht in die functie een belangrijk netwerk tot stand van correspondenten.

Auteur
éd. Madeleine van Strien-Chardonneau et Kees van Strien
Datum
24 januari 2019

In 1794 werd hij benoemd tot commissaris van de Republiek. In deze functie was het zijn taak om, in de gebieden die door het revolutionnaire Frankrijk waren veroverd, informatie in te winnen wat betreft ‘de kunsten en wetenschappen’, en om er voorwerpen te confiskeren (bijvoorbeeld in Holland de schilderijen van stadhouder Willem V) om daarmee Franse verzamelingen te verrijken. In 1794-1795, reist Thouin, achter de Franse legers aan, door het huidige België, het Rijnland en Holland. Hij houdt een dagboek bij van zijn waarnemingen en brengt regelmatig verslag uit over zijn missie.

Het dagboek van Thouin is pas in 1841 uitgegeven. In die editie worden de confiscaties helemaal niet genoemd. Maar de overgebleven tekst, met gedetailleerde beschrijvingen van technieken gebruikt in de landbouw en industrie, ook van caritatieve instellingen namelijk in Amsterdam, en met opmerkingen over het dagelijkse leven van de mensen, vormen een interessant getuigenis over het bezochte gebied uit de periode waarin de Verenigde Nederlanden pas de Bataafse Republiek waren geworden.

Het oorspronkelijke manuscript is niet teruggevonden. Om de uitgave van 1841 in zijn historisch context te plaatsen (die van de Revolutie), zijn er in de bijlagen een keuze uit de door Thouin verzonden rapporten aan toegevoegd.

Uitgegeven door Classiques Garnier, Paris, « Correspondances et Mémoires, 28 », 2018, 387 p.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie