Universiteit Leiden

nl en

Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences (MSc)

De masteropleiding Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences biedt twee specialisaties: statistical science: data science en statistical science for the Life and Behavioural Sciences. Beide programma’s geven een uitgebreide introductie van de algemene filosofie en methodologie van statistische methodes en data-analyse.

Engelstalige masteropleiding

De master Statistical Science for the Life and Behavioural Sciences is een Engelstalige opleiding. Meer informatie over de opleiding vind je op de Engelstalige website.