Universiteit Leiden

nl en

Internetrecht

Over deze minor

Wat is toegestaan op het internet? Moet je je op internet hetzelfde gedragen als op straat of zit dat anders? Wanneer is iets strafbaar op internet? Hoe is aansprakelijkheid op internet geregeld? In de vakken van de minor Internetrecht komen deze en andere vragen aan bod.

Goed om te weten

Enkele van de vakken zijn zowel opgenomen in de minor AI and Society als in de minor Internetrecht. Behaalde vakken tellen slechts voor één minor mee.

Het vak Inleiding Recht gaat in op basisbegrippen van recht en regulering. In vijf verdiepende vakken, te weten:

gaat de minor vervolgens in op hoe het internet werkt en kan worden gereguleerd, aansprakelijkheid van service providers, e-commerce, cybercrime, privacy en gegevensbescherming, auteursrecht, telecomrecht en juridische vraagstukken rondom kunstmatige intelligentie. Aan de orde komt de juridische positie van gebruikers, aanbieders en ontwerpers van ICT-diensten.

Internetrecht is een dynamisch vakgebied: door de voortgaande technologische ontwikkelingen (‘technologische turbulentie’) zijn er steeds nieuwe uitdagingen voor regulering. Deze minor maakt je bewust van de meest relevante en actuele digitale technologie en leert je hoe je nieuwe technologische ontwikkelingen kunt reguleren. Daarnaast leer je juridische vraagstukken op het gebied van regulering van het internet (zoals gegevensbeschermingsrecht, cybercrime, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, auterursrecht, telecomrecht) te herkennen, analyseren en oplossen.

NB: Voor rechtenstudenten is het vak Inleiding Recht reeds onderdeel van het reguliere programma. Om als rechtenstudent het minorcertificaat t.w.v. 30 EC te kunnen behalen, is door de examencommissie het vak Cyber Law (semester 1, blok 2) als vervangend vak voorgeschreven.

Meer in de studiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.