Universiteit Leiden

nl en

Bedrijfswetenschappen

Over deze minor

Deze minor wordt aangeboden door de afdeling Bedrijfswetenschappen, verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Op onze afdeling werken enthousiaste docenten uit verschillende disciplines, zoals ondernemerschap, marketing, finance, organisatie, strategie en de gedragswetenschappen.

De minor richt zich onder andere op strategische, financiële en marketingvraagstukken die zich binnen organisaties kunnen voordoen. De minor onderscheidt zich in didactiek door aandacht voor (academische) vaardigheden, interdisciplinariteit en het aanleren van bedrijfswetenschappelijke kennis die van belang zijn in je verdere carrière.

Het interdisciplinaire karakter van deze minor is zichtbaar door de diverse groep studenten en het brede aanbod aan vakken. In de werkgroepen pas je kennis toe op bedrijfskundige vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van ondernemerschap, marketing en verandermanagement.

Programma

De minor bestaat uit 6 vakken van 5 EC. Deze vakken beslaan 6 belangrijke bedrijfswetenschappelijke domeinen.

Gezien de opbouw van het programma gaat de voorkeur uit naar studenten die de volledige minor van 30 EC volgen. Indien een student maximaal 15 EC keuzeruimte kan vullen, dient de student in elk geval het vak Entrepreneurship & Innovation te volgen.

De voertaal van de minor is Nederlands, behalve het vak Entrepreneurship & Innovation, dat ook als keuzevak door buitenlandse studenten wordt gevolgd en dus in het Engels wordt aangeboden.

Vakken Blok 1 (Semester 1)

Entrepreneurship and Innovation (5 EC)

Het herkennen van ondernemerskansen en een innovatieve mindset zijn van belang in een steeds veranderende maatschappij en staan daarom centraal in dit vak. Ook wordt aandacht besteed aan het financieren en het starten en groeien van een bedrijf. Dit vak wordt in het Engels aangeboden.

Marketing Management (5 EC)

Marketing Management geeft je een introductie in de wereld van de (online) marketing. Tijdens dit vak staan het gedrag van de consument en het creëren van klantwaarde centraal.

Vakken Blok 2 (semester 1)

Business Analytics (5 EC)

Bedrijven hebben steeds meer informatie (“big data”) tot hun beschikking. Dit vak laat je kennismaken met analysetechnieken om tot weloverwogen beslissingen te komen in een bedrijfswetenschappelijke context.

Vakken Blok 3 (semester 2)

Strategic Management & Leadership (5 EC)

Je analyseert de externe omgeving van een organisatie op basis van strategische managementmodellen om te begrijpen hoe strategieën ontstaan en zich verder ontwikkelen. Je leert strategische problemen te herkennen in een praktische situatie (case), deze te analyseren en tot oplossingen te komen.

Entrepreneurial Finance (5 EC)

In dit vak los je investerings- en financieringsvraagstukken van bedrijven vanuit verschillende invalshoeken met cijfermatige onderbouwingen op.

Vakken Blok 4 (semester 2)

Turnaround Management and Bankruptcy Law (5 EC)

Wanneer bedrijven zich in een moeilijke situatie bevinden, zullen sommige overleven, terwijl andere in een faillissement belanden. Wat zijn de succesfactoren binnen het verandermanagement en wat zijn de valkuilen? Wat is de rol van elke stakeholder binnen dit proces? Deze en andere vragen komen aan bod in dit actuele vak.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.