Universiteit Leiden

nl en

Duitse taal, cultuur en geschiedenis

Duits is met 100 miljoen moedertaalsprekers de meest gesproken taal in de Europese Unie. Kennis over het Duitse taal- en cultuurgebied is daarom onmisbaar om het huidige Europa en zijn geschiedenis te begrijpen. De minor Duitse taal, cultuur en geschiedenis bied jou de basisvaardigheden die hiervoor nodig zijn.

De minor is opgebouwd als een inleiding in de germanistiek en de belangrijkste wetenschapstakken binnen dit vakgebied. De focus ligt daarbij op de moderne Duitse geschiedenis, de hedendaagse Duitse taal en literatuur en de cultuurwetenschappelijke en taalkundige methodes waarmee culturele en talige fenomenen onderzocht kunnen worden.

Door het volgen van deze minor kan je ook vak- en doeltaalspecifieke kennis en vaardigheden verwerven om als zij-instromer bij de lerarenopleiding te worden toegelaten.

Lees meer over deze minor en de vakken die je kunt volgen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.