Universiteit Leiden

nl en

Sophie van Rijn krijgt Gratama Wetenschapsprijs

Orthopedagoge Sophie van Rijn kreeg tijdens de opening van het academisch jaar op 2 september de jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor jong wetenschappelijk talent. ‘Ik vind het belangrijk dat onderzoek nuttig is en zichtbaar iets oplevert.’

Betere diagnostiek en behandeling

Van Rijn krijgt de prijs voor haar onderzoek naar mensen die een X-chromosoom te veel in hun cellen hebben. Die genetische afwijking kan ervoor zorgen dat ze moeite hebben met leren, taalontwikkeling en sociaal gedrag. In haar onderzoek kijkt Van Rijn naar de neuropsychologische mechanismen die deze problemen veroorzaken. Dat moet leiden tot betere diagnostiek en behandeling.

Juryvoorzitter prof.dr. Willem van der Does: ‘Het aantrekkelijke van haar werk is dat zij oog heeft voor zowel de wetenschappelijke vraagstukken als de maatschappelijke impact van haar werk. Zij betrekt patiëntenverenigingen in alle fases van het onderzoek.’

Verantwoordelijkheid

De winnares van de Gratamaprijs betoonde zich in haar dankwoord zeer ingenomen met de erkenning en het daaraan verbonden geldbedrag van 25.000 euro: ‘Ik zal ervoor zorgen dat het besteed gaat worden aan wetenschappelijk onderzoek dat maatschappelijk relevant is, en neem de verantwoordelijkheid op me om bij te dragen aan het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar verbeteringen in diagnostiek en behandeling voor mensen met psychische aandoeningen.’

‘Onderzoek moet nuttig zijn’

Van Rijn vindt het belangrijk dat haar onderzoek resultaten oplevert die voorzien in een behoefte: ‘In mijn wetenschappelijke werk zet ik mij graag in voor aandoeningen of doelgroepen waar weinig onderzoek naar gedaan wordt, omdat ik het belangrijk vind dat onderzoek nuttig is en zichtbaar iets oplevert voor mensen die het erg zwaar kunnen hebben in hun leven.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.