Universiteit Leiden

nl en

Emoties in het vroeg-islamitische Egypte

Hoe uitten mensen in het vroeg-islamitische Egypte hun vreugde en verdriet? Hoe reageerden ze als het leven tegen zat? Wat interesseerde en stoorde hen? Khaled Mohamed Younes las het in gepubliceerde en originele papyri. Promotie op 27 augustus.

Islam is bindende factor

Younes ontdekte dat in het vroeg-islamitische Egypte de gemeenschap was georganiseerd in grotere en kleinere families. Daaromheen bestonden kleinere of uitgebreidere netwerken van stamrelaties, vriendschappen en zakelijke relaties, soms over de grenzen van Egypte heen. 'Sterke emoties vormden de basis van deze netwerken', aldus Younes. 'Naast de bloed-, tribale, sociale en economische banden was de islam sterk bindend, emotioneel en affectief.'

Een diep bedroefde moeder, Ruqayya bt. Yaḥyā, schrijft over haar verdriet en angst na de dood van haar zoon. Ze voelt zich eenzaam, zwak, armzalig en verward door het verlies. Ze mist ook haar broer die niet bij haar kan zijn. Ze wenst dat ze was gestorven voordat ze deze ellendige tijd in de ogen moest zien.
Een diep bedroefde moeder, Ruqayya bt. Yaḥyā, schrijft over haar verdriet en angst na de dood van haar zoon. Ze voelt zich eenzaam, zwak, armzalig en verward door het verlies. Ze mist ook haar broer die niet bij haar kan zijn. Ze wenst dat ze was gestorven voordat ze deze ellendige tijd in de ogen moest zien.

 

Veroverd in de 7de eeuw

In zijn proefschrift analyseert en interpreteert Younes Arabische privé- en zakelijke brieven die gevonden zijn in Egypte. ‘Mijn focus lag op Arabische teksten uit de 7de tot de 10de eeuw en daarvan in het bijzonder weer de teksten uit de eerste tweeënhalve eeuw. In de 7de eeuw werd Egypte veroverd door islamitische Arabieren. Zij brachten zowel de islam als het Arabisch naar Egypte. Hoewel de sociale en economische positie van de schrijvers van de brieven niet altijd precies te bepalen is, kan hun etnische en religieuze achtergrond gezien worden als islamitisch/Arabisch.’

Papyri zijn veelzijdige bronnen

Khaled Mohamed Younes
Khaled Mohamed Younes

Younes bestudeerde bijna de hele al gepubliceerde en geannoteerde Arabische privé- en zakelijke correspondentie die overgebleven is, plus nog eens 43 nooit eerder gepubliceerde brieven. Deze kwamen van vijf Arabische papyruscollecties die verspreid over de wereld zijn ondergebracht. De studie heeft geresulteerd in diverse analyses die niet alleen bijdragen aan de emotiegeschiedenis maar ook aan de geschiedenis van het vroeg-islamitische Egypte. ‘Ik heb, denk ik, aangetoond hoe rijk en vruchtbaar de papyri zijn voor de sociale, culturele en economische geschiedenis van Egypte in deze periode.'

Verder met andere invalshoeken

Younes wil verder met het bestuderen van de papyri. ‘Ik wil mijn onderzoek uitbreiden naar juridische, literaire en Koranteksten, in historisch perspectief.’

(27 augustus 2013 - CH)

Promotie

K.M.M. Younes Joy and sorrow in early Muslim Egypt: Arabic papyrus letters, text and content
Dinsdag 27 augustus 2013
Academiegebouw, Rapenburg 7
11.15 uur Faculteit
Geesteswetenschappen
Promotor: prof.dr. P.M. Sijpesteijn

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.