Universiteit Leiden

nl en

Afrika ontwikkelen door de kunst af te kijken bij Zuidoost-Azië

Afrika opstuwen in de vaart der volkeren door de sleutelcondities voor groei en vooruitgang in Azië te detecteren. Dat is het uiteindelijke doel van een Brits-Nederlands wetenschappelijk netwerk-in-oprichting. Leids onderzoek is leidend.

Afrika en Azië al vaker vergeleken

Het gemiddeldd inkomen lag in Afrika nog niet zo lang geleden hoger dan in Zuidoost-Azië.
Het gemiddeldd inkomen lag in Afrika nog niet zo lang geleden hoger dan in Zuidoost-Azië.

De benadering van de onderzoekers is: de kunst van de ontwikkeling afkijken bij Zuidoost-Azië.

Een van de initiatiefnemers van het netwerk is de Leidse hoogleraar prof.dr. David Henley, verbonden aan het Leiden Institute for Area Studies en kenner van Zuidoost-Azië. Henley houdt zich al langer bezig met het vergelijken van Zuidoost-Azië en Afrika.

 

Zuidoost-Azië haalde Afrika in

Zuidoost-Azië kwam mede dankzij de kleinschalige landbouw economisch op stoom.
Zuidoost-Azië kwam mede dankzij de kleinschalige landbouw economisch op stoom.

‘Zuidoost-Azië is van de zich ontwikkelende regio’s consistent de meest succesvolle op het gebied van economische groei en armoedereductie’, aldus Henley. ‘In de jaren zestig waren de inwoners van die regio gemiddeld veel armer dan de Afrikanen, nu zijn ze tweeëneenhalf keer rijker. Studie van de keerpunten ten goede in de ontwikkeling van Zuidoost-Azië, helpt ons zicht te krijgen op beleidsvoorwaarden voor de ontwikkeling van Afrika.’

Armoede snel en duurzaam verminderen

Naast het Leiden Institute for Area Studies is in Nederland het Afrika Studie Centrum betrokken en in Engeland het Londense Overseas Development Institute, met prof.dr. David Booth als trekker. Het onderzoek binnen het netwerk – genaamd Initiating and sustaining developmental regimes in Africa - gaat zich toespitsen op de vraag onder welke politieke omstandigheden en door welke internationale invloeden in Afrika regimes kunnen onstaan die in staat zijn de armoede in hun land snel en duurzaam te doen verminderen.

Niet eurocentrisch kijken

Het bijzondere is dat niet eurocentrisch gekeken wordt. 'Good governance', waar het westen graag op tamboereert, hoorde bijvoorbeeld niet tot de voorwaarden voor succesvolle ontwikkeling in Azië, en is waarschijnlijk ook niet essentieel voor de effectieve bestrijding van armoede in Afrika.

Verschillen

Het uitgangspunt van Initiating and sustaining developmental regimes in Africa zijn de conclusies van het eerdere onderzoeksproject dat vanuit het Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) en het Afrika Studiecentrum (ASC) werd gecoördineerd. Uit de resultaten van Tracking Development bleek dat de ontwikkelingsverschillen tussen Afrikaanse en Aziatische landen grotendeels verklaard kunnen worden uit verschillende beleidskeuzes.

Drie beleidsvoorwaarden

Er zijn drie beleidsvoorwaarden voor duurzame groei met snelle armoedevermindering:

  • macro-economische stabiliteit 

  • ondersteuning met publieke middelen van rurale ontwikkeling, met name die van de kleinschalige boerenlandbouw   

  • economische vrijheid voor boeren en kleine ondernemers

In de succesvolle landen van Zuidoost-Azië waren ten tijde van hun ontwikkelingskeerpunt alle drie condities gelijktijdig aanwezig. In Afrika is dit bijna nooit het geval geweest.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.