Universiteit Leiden

nl en

Nederland gooit met China-perceptie eigen glazen in

De perceptie die de Westerse wereld van China heeft is contraproductief. Dat betoogt prof.dr.ir Peter Ho op vrijdag 27 januari in zijn oratie. Volgens Ho kan de constant verkeerde berichtgeving over China nadelig uitpakken voor Nederland, terwijl juist veel goeds mogelijk is.

Eenzijdige discussies

Prof.dr.ir. Peter Ho: ‘China zal echt niet uit morele overwegingen de euro proberen te redden.’
Prof.dr.ir. Peter Ho: ‘China zal echt niet uit morele overwegingen de euro proberen te redden.’

Things you thought you knew about China but you don’t, de ondertitel van Ho’s inaugurele rede, is veelzeggend. De hoogleraar Chinese Economy & Development maakt zich zorgen over de manier waarop in Nederland – en eigenlijk in het hele Westen – naar China wordt gekeken. Ho: ‘Discussies over China in de Tweede Kamer gaan altijd alleen maar over mensenrechten, en niet over hoe Nederland kan inspelen op de groeiende Chinese economie.’

Gele-gevaarkoorts

Volgens Ho lijden wij aan de gele-gevaarkoorts. Een symptoom daarvan is angst: we zien China als een groot geel gevaar, een soort koloniserende supermacht. Aan de andere kant kunnen we juist ook euforisch zijn en China omarmen als een economische toverfee die alle problemen voor Europa zal oplossen. Beide inzichten zijn onjuist. ‘Enthousiasme is goed, maar de realiteit is nooit eenduidig,’ aldus de hoogleraar. ‘Natuurlijk, de Chinese economie is booming, maar door al die glanzende hoogbouw en prachtig aangelegde snelwegen zien we het derdewereld-aspect, dat zeker aanwezig is, over het hoofd.’

Lange termijn

Ho pleit ervoor om ook meer naar China als investeerder te kijken. ‘China zal echt niet uit morele overwegingen de euro proberen te redden. Chinezen investeren alleen als het hun op de lange termijn rendement oplevert. Maar dat is niet erg, want uiteindelijk profiteert Europa daar ook weer van.’

Knullig en beledigend

Daarom is juiste kennis en beeldvorming van China ook zo belangrijk, meent Ho. De verdeeld- en onwetendheid bij de EU komt in het Oosten niet alleen uitermate knullig over, maar is soms ook beledigend. En zolang er niet één Europees blok bestaat, heeft China een grote strategische voorsprong. Ho: ‘Ik zal er in mijn oratie op hameren dat de bestaande kennis moet worden uitgewisseld, maar vooral ook moet worden uitgebreid.’

Kennisvalorisatie

Het verspreiden van die kennis is een specifieke taak die het Modern East Asia Research Centre (MEARC), waar Ho mede-directeur van is, op zich moet gaan nemen: het MEARC heeft van het College van Bestuur het mandaat meegekregen om zorg te dragen voor de kennisvalorisatie van het Oost-Aziatisch onderzoek. Dat houdt in dat het MEARC zich gaat inzetten voor meer dialoog tussen de wetenschap, het bedrijfsleven en de media. Ho: ‘Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het opzetten van trainingen, conferenties en workshops voor bedrijfsleven en overheid, maar ook aan het organiseren van gastcolleges. Dat doen we ook met behulp van zogenoemde MEARC- patrons: zorgvuldig geselecteerde mensen uit het bedrijfsleven en uit de overheid, zoals oud-minister van Economische Zaken Laurens-Jan Brinkhorst en de huidige Nederlandse ambassadeur in Japan, Philip de Heer.’

Vóór de oratie van Ho op vrijdag 27 januari vindt een congres plaats, dat ook in het teken zal staan van perceptie, maar dan van een groter deel van Azië dan alleen China.

Congres

De  oratie  Will China save Europe or collapse? Things you thought you knew about China but you don’t van Peter Ho zal vrijdag 27 januari plaatsvinden om 12.00u in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 67-73 te Leiden. De oratie is toegankelijk voor publiek.
Voor  congres  Asia’s Century: Prejudices, Perceptions and Perspectives, voorafgaand aan de oratie, is inschrijving niet meer mogelijk.

 ( 23 januari 2012/Coen van Beelen)

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.