Universiteit Leiden

nl en

Professionele en populaire visies in ‘Korean Histories’

De professionele geschiedbeoefening en de populaire geschiedenis staan niet los van elkaar, integendeel: ze beïnvloeden elkaar. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe, peer reviewed tijdschrift ‘Korean Histories’ waarvan onlangs het eerste nummer online ging.

Grondslag

 

‘Geschiedenis als representatie van het verleden is een sociale activiteit, waaraan veel meer individuen en groepen deelnemen dan de gemeenschap van professionele historici.’ Deze ‘simpele’ gedachte is de grondslag van de Leidse onderzoeksgroep History as Social Process: Unconventional Historiographies of Korea die het nieuwe tijdschrift twee keer per jaar uitgeeft. De professionele historici ontlenen hun bestaansrecht aan de wijdverbreide belangstelling voor het verleden en de weergave daarvan in de samenleving als geheel.
 

De Koreaanse schilder Shin Jenam (1952) plaatst het territoriale conflict met Japan over twee rotseilandjes in de zee tussen Korea en Japan letterlijk in een historisch perspectief. Tegen de achtergrond van een stèle waarop de daden van een beroemde koning – de Gebiedsuitbreider – uit de Koreaanse geschiedenis beschreven staan, is Tan’gun, de stichter van de eerste Koreaanse staat, afgebeeld.

Debat

Ook amateurhistorici zoals romanschrijvers, filmmakers, beeldende kunstenaars, journalisten, politici en genealogen uiten in hun werk hun belangstelling voor de geschiedenis. Argumenten gebaseerd op historische feiten, zijn niet weg te denken uit het maatschappelijke en politieke debat. Je kunt wel het bestaansrecht van de historiografie ontkennen, maar in de praktijk is een samenleving zonder representaties van het verleden even onwaarschijnlijk als een maatschappij zonder religieuze voorstellingen in een of andere vorm.

Korea

Het besef dat de hedendaagse samenleving niet begrepen kan worden zonder bekend te zijn met de denkbeelden die over het verleden bestaan, gaat zeker op voor Korea. In dat land wordt aan geschiedenis juist een meer dan gemiddelde waarde toegekend.

Kritisch

De redactie van Korean Histories verwelkomt bijdragen die nieuwe perspectieven aandragen vanuit een puur historische of een meer antropologische benadering en die met een frisse en onbevangen blik naar het Koreaanse verleden kijken. Ook artikelen die methodologische alternatieven voorstellen of die kritisch staan ten opzichte van de aanpak van Korean Histories zijn welkom.

Audiovisueel materiaal

In Korean Histories verschijnen ook ‘research notes’ en besprekingen van boeken die voor de aanpak van het tijdschrift relevant zijn. Doordat het tijdschrift online verschijnt, is het bovendien mogelijk bronnen zoals audiovisueel materiaal te ontsluiten. Veel van dat materiaal bevindt zich al in het publieke domein, maar is moeilijk toegankelijk. Deze bronnen worden gepubliceerd met korte bibliografische inleidingen die aangeven op welke wijze ze gebruikt kunnen worden voor verder onderzoek.
 

(12 januari 2010/SH)

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.