Universiteit Leiden

nl en

Politicoloog Adina Akbik wordt lid van Young Academy Leiden

Adina Akbik is per 1 september benoemd als nieuw lid van de Young Academy Leiden (YAL). Akbik is universitair hoofddocent Europese Politiek aan de Universiteit Leiden. YAL dient als platform voor beginnende academici, en Akbik wil graag de behoeften en belangen van jonge onderzoekers aan de universiteit bevorderen.

Een platform voor jonge wetenschappers

De Young Academy Leiden is een selecte groep jonge academici aan de Universiteit Leiden, opgericht begin 2019. YAL dient als platform om enthousiaste en gedreven beginnende (post-PhD) onderzoekers uit diverse vakgebieden samen te brengen en samenwerking en innovatie te bevorderen. YAL-leden vertegenwoordigen een verscheidenheid aan wetenschappelijke disciplines van alle faculteiten van de Universiteit Leiden. De missie van de organisatie steunt op drie pijlers: interdisciplinariteit, wetenschaps- en onderwijsbeleid en wetenschapscommunicatie (outreach). YAL richt zich voornamelijk op het bevorderen van academische excellentie, het bieden van professionele ontwikkelingsmogelijkheden en het ontwikkelen van beleid dat de volgende generatie wetenschappers ondersteunt. Meer informatie over hun missie en activiteiten is hier te vinden.

Beleid vormgeven en betrokken zijn bij wetenschapscommunicatie

Akbik legt uit dat haar enthousiasme om lid te worden van YAL voortkomt uit haar interdisciplinaire achtergrond in beleidsstudies en de wens om bij te dragen aan beleid en wetenschapscommunicatie. Als beleidswetenschapper met ervaring in het adviseren van regeringen en EU-instellingen heeft Akbik gewerkt op het snijvlak van politicologie, rechtsgeleerdheid en bestuurskunde. Deze interdisciplinaire aanpak sluit goed aan bij de missie van YAL.

Als lid van de personeelsraad van het Instituut Politieke Wetenschap inventariseert Akbik actief de meningen en zorgen van universitair docenten over nieuwe ontwikkelingen. ‘Ik zie YAL als een verlengstuk van mijn rol in de Instituutsraad, waarbij ik de mogelijkheid heb om onderwijsbeleid op universitair niveau te bespreken,’ legt ze uit. Akbik richt zich vooral op zaken als de verwachte de-internationalisering van het Nederlandse hoger onderwijs en de diversificatie van academische functieprofielen.

Portret Adina Akbik
Dr. Adina Akbik

Outreach initiatieven

Naast het ontwikkelen van beleid wil Akbik ook graag bijdragen aan de outreach-initiatieven van YAL, met als doel academici en de maatschappij met elkaar in contact te brengen. ‘Uit mijn ervaring met het adviseren van publieke instellingen blijkt dat het moeilijkste voor een beginnende onderzoeker is om een netwerk op te bouwen van belanghebbenden in hun vakgebied.’ Om dit probleem aan te pakken, denkt ze aan het organiseren van seminars of workshops in samenwerking met alumni uit de publieke en private sector. Akbik is ook geïnteresseerd in citizen science-projecten, waarbij het publiek direct deelneemt aan het verzamelen van gegevens. ‘Outreach gaat niet alleen over het presenteren van onderzoeksresultaten aan de samenleving, maar ook over het aanmoedigen van het publiek om er actief aan deel te nemen,’ voegt Akbik toe. Deze visie sluit aan bij de doelstellingen van YAL om interdisciplinaire samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.