Universiteit Leiden

nl en

Ferd Grapperhaus nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden is zeer verheugd te kunnen meedelen dat prof.mr. F.B.J. (Ferd) Grapperhaus door demissionair Minister van OCW Robbert Dijkgraaf benoemd is tot de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht.

De benoeming van Ferd Grapperhaus gaat in op 1 september 2024 voor een periode van vier jaar. Hij volgt hiermee drs. A.F. (Ab) van der Touw op, die sinds 1 september 2016 op gewaardeerde en succesvolle wijze de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) bekleed heeft.

Met de komst van Ferd Grapperhaus krijgt de RvT van de Universiteit Leiden opnieuw een ervaren en kundige voorzitter. Grapperhaus is sinds 2023 Managing Partner bij Deloitte Legal. Eerder in zijn carrière was hij advocaat, onder andere bij Allen & Overy, waar hij tevens bestuursvoorzitter was. Van 2005 tot en met 2015 was Grapperhaus Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, en tussen oktober 2017 en januari 2022 had hij als Minister van Justitie en Veiligheid zitting in het kabinet-Rutte III.

Sporen ruimschoots verdiend

Ook op academisch vlak heeft Ferd Grapperhaus zijn sporen ruimschoots verdiend. Hij studeerde en promoveerde aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam, en was van 2005 tot en met 2017 hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Sinds 2023 is hij hoogleraar Rechtsstaat, Samenleving en Rechtspraktijk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waardoor hij opnieuw nauw verbonden is met het academisch onderwijs en onderzoek. Grapperhaus vervult tevens toezichthoudende rollen bij het Rode Kruis Ziekenhuis en Cordaid.

Ferd Grapperhaus over zijn benoeming: ‘Het belang van beschikbaarheid en toegankelijkheid van academisch onderwijs blijft onverminderd groot, maar ook de hoge standaard van het wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse universiteiten is van grote betekenis. Wij moeten de eeuwenlange traditie van de Universiteit Leiden waarborgen. Ik wil daar graag aan bijdragen in deze functie.’

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het wettelijk voorgeschreven toezichthoudend orgaan op het bestuur van de Universiteit Leiden. De Raad treedt op als de werkgever van het College van Bestuur en staat het college met raad en advies bij.

Leden vanaf 1 september 2024:

Prof.mr. F.B.J. Grapperhaus – voorzitter
Drs. L. Govaerts, MBA

Mr. R.G. de Lange-Tegelaar
Drs. K. Yildirim, EMBA, RC
Prof. dr. C. Wijmenga

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.