Universiteit Leiden

nl en

Hoe gaat het financieel met de Nederlanders? De Nationale Monitor Geldzorgen brengt rapport uit

De Nationale Monitor Geldzorgen volgt het financieel welzijn van Nederlanders. Een nieuw rapport geeft nu zicht op de eerste zes metingen gedurende anderhalf jaar. Die momentopnames geven inzicht in schommelingen als gevolg van de actualiteit. De Monitor is uitgevoerd door Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG) en Wijzer in geldzaken.

De Nationale Monitor Geldzorgen onderzoekt hoe het financieel gaat met Nederlanders. Over welke geldzaken maken ze zich zorgen? Hoeveel financiële stress ervaren zij? En hoe financieel weerbaar zijn zij? Dat kan snel veranderen in deze roerige tijden. Daarom meet het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG), in samenwerking met Wijzer in geldzaken, dit bij een grote en representatieve steekproef van Nederlanders. Met dit onderzoek geven zij inzicht in de schommelingen door actuele veranderingen in de omgeving van de Nederlanders. Ieder kwartaal publiceren ze een update. Geldzorgen, financiële stress en financiële weerbaarheid zijn namelijk niet in een momentopname te vatten. De werkelijkheid is veel dynamischer.

Met de Nationale Monitor Geldzorgen volgen onderzoekers van KCPEG samen met Wijzer in geldzaken het financieel welzijn van Nederlanders. Ze onderzoeken het elke drie maanden met een enquête onder een representatieve steekproef van Nederlandse huishoudens, bestaande uit minimaal 1500 respondenten.
Financieel welzijn in Nederland: De stand van zaken

Met deze monitor bijdragen aan een beter begrip en erkenning van de psychologische impact van financiële problemen

Het rapport gaat over de eerste zes metingen van de monitor, waarin ze de financiële weerbaarheid, geldzorgen en financiële stress van Nederlanders in kaart brengen. Daarnaast presenteren ze enkele verdiepende analyses om die weerbaarheid, geldzorgen en stress die mensen ervaren beter te begrijpen. Met deze monitor hopen ze bij te dragen aan een beter begrip en erkenning van de psychologische impact van financiële problemen op het leven van Nederlanders, en van het belang van financiële weerbaarheid om deze problemen te voorkomen.

Enkele resultaten

In de eerste 6 metingen van de monitor blijft de financiële weerbaarheid onder Nederlanders redelijk stabiel: een meerderheid (rond 85%) heeft overzicht over zijn geldzaken en denkt na voor het doen van aankopen (rond 74%). Ook stelt iets meer dan de helft van de Nederlanders financiële doelen voor later (59%). Wel valt op dat slechts 36% aangeeft hulp te zoeken als ze er zelf niet uitkomen met hun geldzaken, terwijl gemiddeld 29% moeite heeft met het opvangen van grote uitgaven.

De geldzorgen onder Nederlanders vertonen wel schommelingen over tijd. De monitor startte in september 2022, te midden van de energiecrisis. Zorgen over de betaalbaarheid van energiekosten komen duidelijk naar voren in de monitor. Vervolgens daalden de geldzorgen tot september 2023, waarna vooral zorgen over energie, zorg en vervoer weer een lichte stijging vertonen. Deze schommelingen laten zien dat geldzorgen sterk beïnvloed worden door externe ontwikkelingen.

Lees meer over de Nationale Monitor Geldzorgen op de website van Wijzer in Geldzaken 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.