Universiteit Leiden

nl en

Ministerie van BZK vestigt twee nieuwe leerstoelen voor het Koninkrijk

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vestigt twee nieuwe leerstoelen voor het Koninkrijk waarvan een aan de Universiteit Leiden. Wouter Veenendaal gaat in Leiden de nieuwe leerstoel Democratische Vertegenwoordiging in het Koninkrijk bekleden (zie foto).

De Universiteit Leiden en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA), zijn geselecteerd als vestigingsplaatsen voor de leerstoelen. Er komt een leerstoel politicologie/bestuurskunde en een leerstoel antropologie/sociologie.

Leerstoelhouders

De Colleges van Bestuur van de UvA en de Universiteit Leiden hebben het voorstel tot de benoeming van hun kandidaat goedgekeurd. Sociaal en cultureel antropoloog, onderzoeker Francio Guadeloupe wordt de leerstoelhouder Publieke Antropologie van Koninkrijksrelaties voor de KNAW/KITLV/UvA. Wouter Veenendaal, universitair hoofddocent Vergelijkende politicologie bij het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden, wordt leerstoelhouder Democratische Vertegenwoordiging in het Koninkrijk voor de Universiteit Leiden. Hij zal bij het KITLV in Leiden worden gedetacheerd.

Brede kennisontwikkeling

De twee bijzondere leerstoelen zijn een initiatief van het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties (DGKR) van het ministerie van BZK in het kader van een brede kennisontwikkeling. De leerstoelen dragen bij aan het versterken van de kennisfunctie binnen DGKR. Er is behoefte aan zowel verdiepende als verbredende aandacht op het vlak van de wetenschapsniche koninkrijksrelaties die meer onderzoek, samenwerking, synergie en spin-off genereert.

Caribische universiteiten

De inzet is om de universiteiten en onderzoekers in de drie de Caribische landen van het Koninkrijk nauw te betrekken bij de leerstoelen. Er wordt gestreefd naar een samenwerking met de Caribische universiteiten, waarbij bijvoorbeeld docenten en onderzoekers uitgewisseld kunnen worden. De opdracht wordt verder uitgewerkt in overleg met de Caribische universiteiten.

Onschatbare waarde

Leerstoelhouder Wouter Veenendaal: ‘Het Koninkrijk der Nederlanden heeft een unieke structuur. Het bestaat uit vier autonome en gelijkwaardige landen, maar één van die landen – Europees Nederland – is politiek en institutioneel superieur. Dat roept vragen op over de democratische vertegenwoordiging binnen het Koninkrijk, die ik in deze leeropdracht wil gaan onderzoeken. Samen met instellingen en experts op de zes eilanden en in Nederland hoop ik een impuls te geven aan de ontwikkeling van kennis en onderwijs op het gebied van politiek en democratie in ons Koninkrijk. Ik zie enorm uit naar de samenwerking met wetenschappers en instellingen aan beide kanten van de oceaan.’

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties: ‘Ik ben ontzettend blij dat het gelukt is om deze samenwerking met universiteiten tot stand te brengen. Betrouwbare wetenschappelijke kennis is van onschatbare waarde en kan bijdragen aan het verder verbeteren van de samenwerking in het Koninkrijk. Een mooie mijlpaal, juist in het jaar dat we vieren dat we in het Koninkrijk al 70 jaar verbonden zijn door het Statuut.’

Leerstoelhouder Francio Guadeloupe: ‘Bijna de helft van mensen met een Caribische achtergrond woont in Nederland. Tegelijkertijd wonen er op de eilanden duizenden mensen wiens overgrootouders in Nederland zijn geboren. Deze realiteit is groter dan de spanningen tussen de politici in Den Haag en de politici op de eilanden. We moeten erkennen dat koninkrijksrelaties in de praktijk uitwerken op een lagere frequentie dan het niveau van beleidsmakers. Ik wil focussen op wat er in de community en in de politiek gedaan wordt om het Koninkrijk een meer gelijkwaardig, eerlijk en inclusief te maken voor iedereen. Dat is wat ik wil onderzoeken, samen met de kennisinstituten op alle zes eilanden en in Nederland.’  

Open proces

De leerstoelen kwamen tot stand via een open proces. De universiteiten en kennisinstellingen werden gevraagd om een voorstel in te dienen met een eigen invulling en onderzoeksfocus. De voorstellen van de Universiteit Leiden en KITLV/KNAW/UvA werden als beste beoordeeld.

DGKR heeft al een samenwerking met de Haagse Hogeschool in het kader van de Minor Koninkrijksrelaties.

Bannerfoto: Wouter Veenendaal

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.