Universiteit Leiden

nl en

Jason Rudall publiceert boek over verantwoordelijkheid voor milieuschade

Jason Rudall, universitair docent Internationaal Publiekrecht bij het Grotius Centre for International Legal Studies, heeft een Engelsetalige monografie gepubliceerd met de titel ‘Responsibility for Environmental Damage (‘Verantwoordelijkheid voor milieuschade’).

Het boek is opgenomen in de reeks ‘Principles of International Environmental Law’ (‘Beginselen van internationaal milieurecht’) van de internationale uitgever Edward Elgar Publishing. Het biedt – onder redactie van professor Malgosia Fitzmaurice, dr. Agnes Rydberg en dr. Richard Caddell – een doordachte analyse van de verantwoordelijkheid voor milieuschade onder internationaal recht. Het beschouwt verantwoordelijkheid op een alomvattende manier, waarbij de juridische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van gouvernementale en niet-gouvernementele actoren voor schade die zij aan het milieu veroorzaken, wordt aangepakt.

Verantwoordelijkheid voor milieuschade doorkruist de primaire en secundaire regels van het internationaal recht, de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van overheden, internationale organisaties, bedrijven en individuen, evenals bestaande, nieuwe en opkomende regelgevende kaders. Het boek gaat in op de gevolgen van milieuschade, waarbij zowel orthodoxe juridische doctrines als baanbrekende kwesties zoals gedeelde verantwoordelijkheid, billijke overwegingen, volledige schadeloosstelling, responsmaatregelen onder aansprakelijkheidsregelingen, verantwoord ondernemen, ecocide en verantwoordelijkheid voor klimaatverandering worden beoordeeld. Daarbij wordt geëvalueerd of het recht zodanig is ingericht om de nieuwe uitdagingen die milieuschade met zich meebrengt aan te kunnen gaan. Er wordt gesteld dat nieuwe juridische instrumenten nodig zijn om een aantal van de belangrijkste bedreigingen voor onze planeet effectief aan te kunnen pakken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.