Universiteit Leiden

nl en

Richtlijn Hernieuwbare Energie wekt onrust over gevolgen voor ontwikkelingslanden

In 2009 nam de Europese Unie de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) aan, die lidstaten verplicht om tegen 2020 10% van alle transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen te halen.

In 2018 heeft de gewijzigde Richtlijn Hernieuwbare Energie (de zogenaamde RED II) de duurzaamheidsnormen voor bio-energie verbeterd en heeft een herziene doelstelling voor 2030 vastgesteld. Daarbij werd het streefcijfer voor het aandeel hernieuwbare energie in transport verhoogd naar 14% in 2030. In november 2024 wijzigt met de RED III de doelstelling voor hernieuwbare energie voor transport van 14% naar 29%.

Hoewel de RED tot doel heeft dringende milieuproblemen aan te pakken, heeft de implementatie ervan onbedoelde gevolgen. Vooral in ontwikkelingslanden en met name in Sub-Sahara Afrika. De richtlijn heeft ertoe geleid dat de vraag naar agrobrandstoffen sterk is gestegen, waardoor in deze regio's op grote schaal land wordt aangekocht.

Voor het volledige artikel, ga naar de Engelse pagina.

Foto: Josh Withers via Unsplash

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.