Universiteit Leiden

nl en

Jonge LGBTQIA+-asielzoekers onvoldoende beschermd

Queer jongeren die in Nederland asiel aanvragen worden onvoldoende beschermd. Het systeem dat asielaanvragen beoordeelt heeft geen kindspecifieke processen en ziet het leed van deze jongeren vaak over het hoofd.

Op vrijdag 8 december gaf Elias Tissandier-Nasom een presentatie op de LGBTQIA+ Onderzoeksdag 2023 in Utrecht. Deze dag werd georganiseerd door het Vlaams-Nederlandse netwerk ‘LGBTI Onderzoek’, VU Pride, UvA Pride, de Universiteit Utrecht en het Expertisecentrum voor LGBTQIA+ Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Tijdens zijn presentatie stond hij stil bij het beoordelen van asielaanvragen van LGBTQIA+ jongeren. Hij ging met name in op de vele obstakels waar ze mee te maken kunnen hebben als ze proberen hun seksuele geaardheid of genderidentiteit erkend te krijgen door beoordelaars van asielaanvragen. De presentatie richtte zich op de invloed van maatschappelijke opvattingen over het vermogen van kinderen om een stabiele identiteit te ontwikkelen op de strategie die de beoordelaars van asielaanvragen gebruiken om de geloofwaardigheid van aanvragen te beoordelen. De brede  opvatting dat kinderen überhaupt niet in staat zijn om LGBTQIA+ te zijn heeft als gevolg dat beoordelaars hen niet kunnen beschouwen als behorend tot een specifieke sociale groep volgens de vluchtelingendefinitie. Dit betekent dat het leed van deze kinderen over het hoofd wordt gezien en leidt tot vervolging en een gebrek aan kindspecifieke strategieën. Al met al zorgt dit ervoor dat de identiteit van LGBTQIA+ jongeren wordt uitgewist en dat LGBTQIA+ kinderen onvoldoende worden beschermd in asielprocedures.

Foto via Unsplash+.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.