Universiteit Leiden

nl en

Cisca Wijmenga nieuw lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kan met gepaste trots meededelen dat prof. dr. T.N. (Cisca) Wijmenga door demissionair Minister van OCW Robbert Dijkgraaf is benoemd tot lid van de Raad.

Cisca Wijmenga (foto door Nienke Maat).

Cisca Wijmenga is benoemd met ingang van 1 januari 2024 voor een periode van vier jaar.

Zij volgt prof. dr. E.W. (Bert) Meijer op, die vanaf 1 januari 2017 zeer gewaardeerd lid was van de Raad van Toezicht alsmede voorzitter van de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs en Onderzoek RvT. Per 1 januari 2024 wordt door de minister eervol ontslag verleend aan Meijer.

Academische ervaring

Cisca heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd als hoogleraar humane genetica aan de Rijksuniversiteit Groningen/UMCG. In 2015 was zij één van de winnaars van de Spinoza-premie. Daarnaast heeft zij een zeer verdienstelijke loopbaan als academisch bestuurder. Zo was zij van 2019 tot 2023 Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Haar loopbaan heeft ook Leidse wortels, zij promoveerde in 1993 in de genetica bij het Instituut Biologie Leiden.

Klankbord voor het College van Bestuur

Cisca kijkt uit naar haar rol als lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden: ‘Ik kan putten uit mijn brede kennis en ervaring op het gebied van onderzoek, onderwijs en beleid. Vanuit mijn bestuurlijke rol als Rector Magnificus en de talloze dossiers die ik trok als bestuurlijk trekker binnen de Universiteiten van Nederland ben ik goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het hoger onderwijs en hoop ik naast de formele wettelijke taak ook als klankbord te kunnen dienen voor het College van Bestuur.’

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het wettelijk voorgeschreven toezichthoudend orgaan op het bestuur van de Universiteit Leiden. De Raad treedt op als de werkgever van het College van Bestuur en staat het college met raad en advies bij.

Leden vanaf 1 januari 2024:

Drs. A.F. van der Touw – voorzitter
Drs. L. Govaerts, MBA
Mr. R.G. de Lange-Tegelaar
Drs. K. Yildirim, EMBA, RC
Prof. dr. C. Wijmenga

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.