Universiteit Leiden

nl en

Percentage vrouwelijke hoogleraren in Leiden gelijk gebleven

Het percentage vrouwelijke hoogleraren aan de Universiteit Leiden is net als vorig jaar 31,2%. Dat blijkt uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2023 van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). De Universiteit Leiden zit daarmee boven het landelijke gemiddelde van 27,6%.

De Universiteit Leiden is een van de in totaal vijf universiteiten die de grens van 30% vrouwelijke hoogleraren is gepasseerd. Ten opzichte van vorig jaar steeg het aandeel vrouwelijke hoogleraren aan de Nederlandse universiteiten 0,9 procentpunt. Deze groei is het laagst in 8 jaar. Het zal volgens de monitor nog tot 2045 duren voordat er onder hoogleraren een evenredige man-vrouwverdeling is bereikt. Dit is vier jaar later ten opzichte van de prognose van vorig jaar.

Streefcijfers

Universiteiten stelden streefcijfers op voor de periode 2020-2025 voor de te behalen percentages vrouwelijke hoogleraren. Het streefcijfer van Universiteit Leiden voor 2025 is 35%. Dit cijfer wordt volgens de prognose niet gehaald. Uit de monitor blijkt dat 6 van de 14 universiteiten in het huidige tempo hun streefcijfer niet halen.

Jouke de Vries, interim-voorzitter Universiteiten van Nederland: ‘Helaas vlakt de groei van het aandeel vrouwelijke hoogleraren af. We moeten er samen voor zorgen dat we de streefcijfers van 2025 gaan bereiken. Dat is ook zeker mogelijk. Door de grote stijging van het aandeel vrouwelijke universitair hoofddocenten, staat er veel vrouwelijk talent klaar om door te stromen.’

Een mogelijke verklaring voor de beperkte groei van het aandeel vrouwelijke hoogleraren is de gestegen pensioenleeftijd. Hierdoor gaan oudere, meestal mannelijke hoogleraren minder snel met pensioen. Volgens de LNVH is de uitstroom inmiddels wel begonnen en is er veel vrouwelijk vervangingspotentieel. De gevolgen van deze uitstroom zullen de komende jaren zichtbaar worden.

Aandeel vrouwen in andere functiecategorieën

Voor het tweede jaar op rij kent het aandeel vrouwen in de functiecategorie universitair hoofddocenten in Nederland een sterke groei. Ten opzichte van vorig jaar is het aandeel met 1,4 procentpunt toegenomen. Bij de Universiteit Leiden is het aandeel echter afgenomen, met 1,7 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. Ook het aandeel vrouwelijke promovendi bij de Universiteit Leiden is afgenomen met in totaal 0,5 procentpunt. Het aandeel vrouwelijke universitair docenten die werkzaam zijn bij onze universiteit is daarentegen bovengemiddeld toegenomen met 2,6 procentpunt. Het aandeel vrouwen bij de Universiteit Leiden ligt bij iedere functiecategorie boven het gemiddelde.

Download de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.