Universiteit Leiden

nl en

Deelname BIAS-project aan internationale co-creatie workshop in Venetië

eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie, nam deel aan de internationale co-creatie workshop van het Horizon Europe BIAS Project, gericht op het bespreken van de rechtvaardigheid van AI-toepassingen in het wervingsproces en de ALTAI-vereisten.

Bij de ontwikkeling van AI-toepassingen is het van essentieel belang om niet alleen technologische aspecten in overweging te nemen, maar ook het bredere spectrum van sociale, economische, politieke en juridische dimensies. Het effect van technologische innovatie op de samenleving benadrukt het belang van het aannemen van een multidisciplinaire en multi-stakeholder benadering om mogelijke uitdagingen aan te pakken. Het Horizon Europe BIAS-project, waarin eLaw een partner is, hanteert een participatieve en co-creatieve aanpak bij het definiëren van de vereisten voor het identificeren en verminderen van diversiteitsbias van AI-systemen die worden gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden. 

Carlotta Rigotti en Eduard Fosch-Villaronga

Met dit doel namen Carlotta Rigotti en Eduard Fosch-Villaronga van eLaw op 7 december deel aan de internationale co-creatie workshop in Venetië, georganiseerd door Smart Venice, als onderdeel van het BIAS-project. Ze werden vergezeld door Naomi Krosenbrink (Octagon International) en Charlotte Baarda (College voor de Rechten van de Mens), beide leden van het BIAS Dutch National Lab en gerenommeerde experts op het gebied van diversiteit en AI op de arbeidsmarkt. Daarnaast werden Elisa Parodi (Università degli Studi di Torino) en Keith Marais (Authentistic Research Collective) uitgenodigd om hun expertise op het gebied van arbeidsrecht en disability studies in te brengen.

Samen met het bredere BIAS Consortium en andere nationale belanghebbenden nam deze diverse groep deel aan verschillende activiteiten gericht op de rechtvaardigheid van AI-toepassingen in het wervingsproces. Groepsdiscussies, rollenspellen en plenaire sessies omvatten de werving van zes fictieve sollicitanten met behulp van een AI-toepassing die is ontworpen om diversiteitsbias te identificeren en te verminderen. Vervolgens boog de workshop zich over de analyse van de Assessment List for Trustworthy AI, waarbij de ethische principes en hun contextualisatie in het wervingsproces werden besproken. Het evenement omvatte ook een behoefteanalyse, waarbij werd onderzocht wat HR-praktijkmensen moeten leren over diversiteitsbias en het gebruik van AI-toepassingen.

Nieuwsgierig naar de komende stappen in het BIAS-project en hun mogelijke betrokkenheid, sloten de deelnemers de workshop met een lach, waarmee een einde kwam aan deze reeks co-creatie workshops. 

Het BIAS-project: Wil je deelnemen? 

Het BIAS-project heeft als doel de diversiteitsbias (bijvoorbeeld op het gebied van geslacht en ras) van kunstmatige intelligentie (AI)-toepassingen op de arbeidsmarkt, vooral in het human resources (HR)-management, te identificeren en te verminderen.

Om nieuwe en geconsolideerde kennis op te doen over diversiteitsbias en rechtvaardigheid in AI en HR, is het BIAS Consortium momenteel betrokken bij verschillende activiteiten die je misschien interessant vindt om te ontdekken en aan deel te nemen, zoals capaciteitsopbouwsessies en etnografisch veldwerk.

Als je op de hoogte wilt blijven van al onze activiteiten en/of wilt deelnemen aan ons project in verschillende hoedanigheden, meld je dan aan bij deze nationale gemeenschappen van belanghebbenden uit verschillende ecosystemen: HR-functionarissen, AI-ontwikkelaars, wetenschappers, beleidsmakers, vertegenwoordigers van vakbonden, werknemers en maatschappelijke organisaties.

Klik op deze link om deel te nemen aan de nationale labs.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.