Universiteit Leiden

nl en

De postkoloniale podcast: de toekomst van het postkolonialisme - met Jacqueline Bel en Frans-Willem Korsten

Zijn we niet zo’n beetje uitgesproken en uitgeschreven over koloniale literatuur? En is het postkolonialisme inmiddels niet passé? Of liggen er wellicht andere benaderingen in het verschiet die een nieuw licht op koloniale en postkoloniale literatuur laten schijnen?

In de vorige eeuw veranderde de kijk op koloniale literatuur. De ideeën over ongelijke koloniale machtsverhoudingen en de rol die cultuur speelt bij het propageren daarvan, van onder anderen Frantz Fanon, Edward Said, Homi Bhabha en Gayatri Spivak, leidden tot een postkoloniale benadering van literatuur. Daarin worden de strategieën waarmee witte, christelijke, heteroseksuele mannen eeuwenlang de wereld wisten te domineren kritisch bevraagd.In de postkoloniale podcast gaan Rick Honings, Scaliger-hoogleraar, en Coen van ’t Veer, docent-onderzoeker, van de Universiteit Leiden in gesprek met prominente onderzoekers en schrijvers over hun werk in relatie tot het koloniale verleden. In de elfde aflevering staat de toekomst van het postkolonialisme centraal. Jacqueline Bel en Frans-Willem Korsten, kenners van het postkolonialisme en van (post)koloniale literatuur, vertellen over de toekomst van het postkolonialisme en van de studie van de (post)koloniale literatuur.  

Twee jongens bij de baai van Ambon, omstreeks 1900. Collectie Universiteitsbibliotheek [Leiden, KITLV 10554]

Gasten

Jacqueline Bel is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde (op de Multatuli-leerstoel) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de literatuur van het fin de siècle, de eerste helft van de twintigste eeuw, de twee wereldoorlogen en de (post)koloniale literatuur. In 2015 publiceerde zij Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. Zij was en co-redacteur van De postkoloniale Spiegel. De Nederlandse letteren herlezen uit 2021.

Frans-Willem Korsten is bijzonder hoogleraar Literatuur en samenleving aan de Erasmus School of Philosophy en is hoogleraar Literature, Culture and Law aan het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS). Tegenwoordig richt hij zich vooral op kunst en literatuur als bemiddelaars voor rechtsproblemen. Korsten publiceerde onder andere over het werk van Tjalie Robinson/Vincent Mahieu en Adriaan van Dis.

De postkoloniale podcast

Het koloniale verleden van Nederland staat volop in de belangstelling. In 2020 was het vijfenzeventig jaar geleden dat Indonesië onafhankelijk werd; twee jaar later bood premier Rutte ‘diepe excuses’ aan voor het structureel geweld dat in de dekolonisatieoorlog was gebruikt. In De postkoloniale podcast komen prominente onderzoekers en schrijvers aan het woord en praten we over hun onderzoek/werk in relatie tot het koloniale verleden. Centraal staat de vraag in hoeverre het onderzoek naar (post)koloniale literatuur kan bijdragen aan de verwerking van het koloniale verleden

Afleveringen

De afleveringen worden gepubliceerd op De postkoloniale podcast, het kanaal van Universitaire Bibliotheken Leiden. Dit is het tweede seizoen en er verschijnen weer zes nieuwe afleveringen. De nieuwste aflevering en de eerdere afleveringen kunnen nu worden beluisterd via de volgende kanalen:

•    Soundcloud
•    iTunes
•    Spotify
•    Castbox

NWO Vidi-project

De postkoloniale podcast is een initiatief van Rick Honings en Coen van ’t Veer. Beiden zijn redacteur van de in 2021 verschenen literatuurgeschiedenis De postkoloniale spiegel. De Nederlands-Indische letteren herlezen en van het wetenschappelijke tijdschrift Indische Letteren. De podcast komt voort uit het door Rick Honings geleide NWO Vidi-project Voicing the Colony. Travelers in the Dutch East Indies, 1800-1945.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.