Universiteit Leiden

nl en

Olga Ceran spreekt op ICON-S BENELUX Chapter inaugurele conferentie in Maastricht

Op 26 oktober 2023 sprak Olga Ceran op de inaugurele conferentie van de nieuw opgerichte ICON-S Benelux Chapter, georganiseerd door de Universiteit Maastricht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het overkoepelende thema van de conferentie was crises, uitdagingen en de toekomst van het publiekrecht. Olga nam deel aan het panel over macht, kennis en EU-recht.

Olga's presentatie richtte zich op de bescherming van academische vrijheid in het EU-recht, in de context van de rechtsstaatcrisis. Aangezien academische vrijheid steeds vaker aan de orde wordt gesteld als een kwestie van EU-wetgeving, samen met andere systemische kwesties die het gevolg zijn van democratische achteruitgang, is er behoefte aan een diepere reflectie op de rechten en verantwoordelijkheden van verschillende actoren in de EU-context. Ondanks de toenemende belangstelling van EU-beleidsmakers bestaat er geen eenduidige opvatting over academische vrijheid als een grondrecht van de EU, noch een duidelijke visie over hoe academische vrijheid moet worden beschermd. Daarom schetste Olga hoe het lopende onderzoek aan de Universiteit Leiden deze kwesties zou moeten aanpakken. Op basis van haar werk aan de inhoud en filosofische rechtvaardiging van artikel 13 CFR (AFITE project), wierp deze presentatie licht op de democratische rechtvaardiging van academische vrijheid en de relevantie daarvan voor het ontwerp van regelgeving op EU-niveau. De presentatie onderzocht daarom vragen die centraal staan in Olga's re:constitution fellowship project, dat kijkt naar verschillende wegen voor een aanvullende bescherming van academische vrijheid in EU-wetgeving.

Meer informatie over de ICON-S BENELUX Chapter inaugurele conferentie in Maastricht is beschikbaar hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.