Universiteit Leiden

nl en

Femke Verhelst en Annaya Taradyla Rangkuty winnen scriptieprijzen bachelor’s Politicologie 2023

Alle afgestudeerde Politicologie-bachelorstudenten mogen trots zijn op zichzelf, nu zij hun studie succesvol hebben afgerond en een een aanzienlijke persoonlijke groei hebben doorgemaakt. In deze oktobermaand mogen 15 alumni extra trots zijn: hun scriptie is genomineerd voor een scriptieprijs. In de ‘class of 2023’, tenslotte, hebben we twee studenten die extra-extra trots mogen zijn: de uiteindelijke scriptieprijswinnaars. Gefeliciteerd, Femke Verhelst en Annaya Taradyla Rangkuty!

Van den Bergprijs (Politicologie en Internationale Politiek)

Studenten in de bachelor Politicologie en daarbinnen de specialisatie Internationale Politiek, dingen met hun bachelorscripties, mits genomineerd door hun begeleiders, mee naar de Van den Bergprijs.

De jury bestond dit jaar naast Prof. Dr. Joop van den Berg ook uit student-lid en voorzitter Robin Buijs en de docenten Maria Spirova en Frank de Zwart. Zij waren onder de indruk van de vier genomineerde scripties: ‘allen van uitstekende kwaliteit.’ Één scriptie, aldus de unanieme jury, ‘sprong er bovenuit door zijn wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie’: The effectiveness of EU sanctions: investigating the key drivers and conditions to reach the desired policy goals, geschreven door Femke Verhelst en begeleid door Karolina Pomorska.

‘Goed werk! Knap gedaan!’

De scriptie van Femke gaat over de vraag onder welke omstandigheden sancties van de Europese Unie het meest effectief zijn. Hiernaar wordt grondig gekeken vanuit hypothesen die zijn ontleend aan drie prominente theorieën op het gebied van internationale betrekkingen: het realisme, liberalisme en constructivisme. Uiteindelijk blijkt uit Femke’s onderzoek dat sancties met hogere kosten minder effectief zijn dan die met lagere kosten en sancties blijken minder effectief bij landen met grotere militaire capaciteiten.

De jury prijst Femke voor haar ‘duidelijke onderzoeksopzet’, en het ‘zorgvuldig formuleren en adequaat toetsen van een serie hypothesen ontleend aan verschillende theoretische perspectieven’. ‘Goed werk! Knap gedaan!’, aldus het juryrapport. Het onderzoek is ‘uiterst relevant voor de evaluatie van het Europese sanctiebeleid. De scriptie is goed opgebouwd en neemt de lezer en stap-voor-stap mee in het onderzoek.’

Haagse prijs (International Relations and Organisations)

Voor politicologische bachelorspecialisatie International Relations and Organisations—die volledig wordt verzorgd in het Engels aan de Haagse Campus van de Universiteit Leiden—is in 2020 een aparte, vooralsnog naamloze, scriptieprijs in het leven geroepen. Dit jaar hadden namens de staf Billy Tsagkroni en Babak RezaeeDaryakenari de eer om uit de elf genomineerde inzendingen een winnaar te kiezen.

Beide juryleden keken naar de onderzoeksvraag, de maatschappelijke relevantie van het gekozen onderwerp, het theoretische kader en een mogelijke vertaalslag naar beleid. Zij waren onder de indruk van het vernieuwende karakter en de wetenschappelijke zorgvuldigheid die de scriptanten aan de dag hebben gelegd.

‘Genuanceerde conslusies en maatschappelijke relevantie’

De IRO scriptieprijs van het academisch jaar 2022-2023 gaat naar Annaya Taradyla Rangkuty. Haar scriptie, Freedom for all living things, human and nonhuman: Amplifying extant cultural values, beliefs, and myths as a framing strategy for eco-terrorist movements, springt erbovenuit volgens de jury, gelet op ‘theoretische vernieuwing, gedegen wetenschappelijke aanpak, heldere schrijfstijl, genuanceerde conclusies en maatschappelijke relevantie.’

Annaya onderzoekt hoe het beeld dat mensen hebben van sociale bewegingen invloed heeft op hoe deze bewegingen hun ideeën communiceren. Zo verklaart zij waarom bewegingen met radicale standpunten vaak dezelfde ideeën in hun boodschap verpakken. Zij bekeek twee bewegingen in de Verenigde Staten: het Animal Liberation Front (ALF) en het Earth Liberation Front (ELF) om haar theoretische argumenten te toetsen. Annaya’s ‘kwalitatieve onderzoeksmethoden leveren interessante empirische bevindingen op’, aldus de jury. En, niet onbelanrijk, haar werk heeft ‘concrete implicaties voor (de bestudering van) sociale bewegingen.’

De scriptie is begeleid door Corinna Jentzsch; de tweede lezer was Christoph Niessen, beiden van het Instituut Politieke Wetenschap.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.