Universiteit Leiden

nl en

Bezoek bekrachtigt samenwerking met Indonesische Universitas Gadjah Mada

Van studentenuitwisselingen en een gezamenlijk laboratorium tot erfgoedonderzoek en een kennisconsortium: de Indonesische Universitas Gadjah Mada (UGM) is op diverse vlakken een belangrijke samenwerkingspartner voor de Universiteit Leiden.

Een delegatie van medewerkers van de Indonesische universiteit bezocht op 30 oktober 2023 de Universiteit Leiden. Zij werden ontvangen op de faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen, Rechten en Geesteswetenschappen. Deze drie faculteiten onderhouden nauwe samenwerkingsverbanden met UGM. Zo waren de rechtenfaculteiten van beide universiteiten betrokken bij het ontwikkelen van een nieuw curriculum voor juridisch onderwijs aan universiteiten in Oost-Indonesië. Daarnaast vinden er regelmatig uitwisselingen plaats tussen medewerkers en studenten.

Ook de faculteiten geesteswetenschappen in Leiden en Indonesië werken al jaren samen. Hierbij worden onder meer Indonesische historici opgeleid om toegang te krijgen tot historische, Nederlandstalige bronnen. Afgelopen mei werd tijdens een bezoek van een Leidse delegatie aan UGM een nieuwe samenwerking opgezet voor het Dual Degree-programma van Critical Heritage Studies. Hierbij was al een aantal universiteiten in Korea en Taiwan betrokken, en de wens bestond al langer om ook een Indonesische universiteit aan te sluiten. UGM bleek hiervoor een zeer geschikte partner

Voorzitter van het College van Bestuur Annetje Ottow (links), UGM-rector Ova Emilia (midden) en decaan Jasper Knoester (rechts) ondertekenen alledrie een exemplaar van de overeenkomst
Voorzitter van het College van Bestuur Annetje Ottow, UGM-rector Ova Emilia en decaan Jasper Knoester ondertekenen de overeenkomst

De Indonesische universiteit werkt daarnaast samen met de Leidse faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan een gezamenlijk laboratorium voor biologisch en farmaceutisch onderzoek. Hiermee wordt onderzoek gedaan naar ziekten TBC en diabetes, type II. Decaan Jasper Knoester ondertekende tijdens het bezoek de overeenkomst die dit Joint Research & Expertise Center mogelijk maakt.

Het bezoek werd afgesloten met een ontmoeting tussen UGM-rector Ova Emilia en voorzitter van het College van Bestuur Annetje Ottow. Ottow benadrukte hierbij dat de Universiteit Leiden blij is met de samenwerking en de vele nieuwe initiatieven: ‘Wij werken graag samen met UGM die net als wij veel belang hecht aan academische vrijheid, investeren in toekomstige generaties en werken aan geweldige ideeën’.

Naast de lopende samenwerkingen met de verschillende faculteiten, zal UGM ook een belangrijke rol gaan spelen in het consortium Indonesia – Netherlands Universities Consortium on Sustainable FuTures (INUCoST) dat Leiden- Delft- Erasmus Universities (LDE) opzet met vijf Indonesische universiteiten. Het consortium is gericht op een brede samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en community empowerment.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.