Universiteit Leiden

nl en

Transitie van fossiele naar schone energie vermindert op termijn wereldwijde mijnbouw

Voor zonnepanelen, windturbines en batterijen moeten veel metalen worden gedolven. Uit Leids onderzoek blijkt dat deze ‘bezwaarlijke’ toename in mijnbouw uiteindelijk positief uitpakt: doordat schone energie fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas vervangt, vermindert op termijn de totale hoeveelheid mijnbouw.

‘Wij zijn uitgegaan van het scenario waarbij tegen 2040 de mijnbouw naar mineralen voor de schone energietransitie meer dan zes keer toeneemt’, zegt Joey Nijnens (Deloitte), hoofdauteur van het artikel in Joule dat hij samen met onderzoekers van de Universiteit Leiden en TU Delft heeft geschreven. ‘Dit hebben wij afgezet tegen de huidige mijnbouw naar kolen. Ondanks de aanzienlijke toename van mijnbouw voor schone energie, zal de wereldwijde mijnbouw tegen 2040 met bijna de helft afnemen, doordat mijnbouw naar kolen juist gereduceerd wordt door de  energietransitie.’

'Volgens onze berekeningen neemt door recycling de wereldwijde mijnbouw met meer dan de helft af.’

Verdere afname door recycling en aanpassingen reisgedrag

Volgens medeauteur en hoogleraar Industriële Ecologie Rene Kleijn (Universiteit Leiden) kan de wereldwijde mijnbouw zelfs nog verder afnemen als er ingezet wordt op de recycling van materialen die gebruikt worden voor schone energietechnologieën. ‘Idealiter ontwerpen we nu een circulair systeem voor deze waardevolle materialen zodat we deze in de toekomst kunnen blijven gebruiken en de wereldwijde mijnbouw nog verder kunnen afschalen. De winst is namelijk aanzienlijk: volgens onze berekeningen neemt door recycling de wereldwijde mijnbouw met meer dan de helft af.’

Volgens medeauteur Paul Behrens (Universiteit Leiden) kan wereldwijde mijnbouw ook verminderd worden door aanpassingen te maken in energiebehoeften en reisgedrag. ‘Door huizen en bedrijven efficiënter te maken in energiegebruik en gebruik te maken van het openbaar vervoer of van deelauto’s zal de vraag naar fossiele energie – en dus de mijnbouw – automatisch afnemen.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.