Universiteit Leiden

nl en

Ontwikkelingen in privacy- en gegevensbeschermingsrecht

De samenleving digitaliseert steeds verder. Daarom is en blijft privacy- en gegevensbeschermingsrecht een actueel en belangrijk onderwerp. Recente gevallen van gegevensmisbruik en privacy overtredingen benadrukken de behoefte aan grondige kennis van de (actualiteiten binnen de) wetgeving en het vermogen om deze effectief na te leven. Of je nu een privacy professional, of een bedrijfs- of overheidsjurist bent, het begrijpen en toepassen van privacy- en gegevensbeschermingsrecht is essentieel.

Privacy- en gegevensbeschermingsrecht

In dit rechtsgebied staat de bescherming van persoonlijke privacy en de veiligheid van gevoelige (digitale) informatie centraal. Het omvat een geheel van wetten en voorschriften die regels geven voor de verzameling, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens. Denk aan de AVG, maar ook aan regelgeving rondom cookies, spam en in de gezondheidszorg en de financiële sector. Deze regels en voorschriften beogen de rechten van individuen te beschermen en leggen organisaties verplichtingen op om op een zorgvuldige en verantwoorde wijze om te gaan met hun gegevens. 

Specialisatieopleiding in privacy- en gegevensbeschermingsrecht

In samenspraak met het bestuur van de Vereniging Privacyrecht Advocaten, de door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging voor advocaten met aantoonbaar kennis van en ervaring op het gebied van privacy- en gegevensbeschermingsrecht, biedt Leiden Law Academy deze VPR-A Specialisatieopleiding aan. Tijdens deze opleiding komen alle aspecten van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht aan bod die bekend moeten zijn bij de advocaat of privacy professional. De ervaren praktijkdocenten besteden onder anderen aandacht aan onderwerpen zoals Data Protection Impact Assessments (DPIA’s), verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke, toezicht en handhaving, blockchain, algoritmes en AI. Daarnaast worden specifieke privacyregelgeving voor verschillende sectoren behandeld, zoals die van de financiële sector, de gezondheidszorg en het sociale domein.  

Voor wie is deze training bedoeld?

De VPR-A Specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht is bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die zich bezighouden met privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Van deelnemers wordt verwacht dat zij tenminste drie jaar in de praktijk werkzaam zijn en al beschikken over een gedegen basiskennis van het rechtsgebied. Voor toelating van de specialisatievereniging Vereniging Privacyrecht Advocaten is vereist dat deze opleiding met goed gevolg is afgerond. De opleiding is echter niet alleen gericht op de advocatuur, maar nadrukkelijk ook op andere privacy professionals in de private en publieke sector.

Geïnteresseerd?

Meer informatie over deze specialisatieopleiding vindt u op de website van Leiden Law Academy. De Leiden Law Academy is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 12.30 en 13.30 – 16.00 per mail pao@law.leidenuniv.nl of per telefoon 071-5278666.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.