Universiteit Leiden

nl en

In memoriam professor Jo Hermans

Op dinsdagavond 22 augustus is onze zeer dierbare collega Jo Hermans overleden. Jo was al enige tijd ziek, maar bleef tot op het laatst goedgemutst van het leven genieten. Hij heeft heel veel voor de universiteit Leiden betekend, en zal door velen met warme herinneringen worden herdacht.

Hij promoveerde in Leiden in 1970 op een onderzoek onder begeleiding van Prof. J. Beenakker en Dr. H. Knaap en, na een postdoctoraal positie bij het MIT in Boston, keerde hij terug naar Leiden als lid van de wetenschappelijke staf. Van 1992 tot 2000 was hij tevens als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij was een gedreven wetenschapper, met een brede interesse. In zijn onderzoek ging zijn belangstelling vooral uit naar de transporteigenschappen van gassen, de botsingen van gassen met oppervlakken, spinovergangen en laser-geïnduceerde kinetische verschijnselen in moleculaire gassen. Hij vervulde diverse bestuurlijke posities, waaronder die van vice-decaan van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Van 2009 tot 2017 was hij hoofdredacteur van Europhysics News. Jo Hermans was zeer geliefd bij zijn studenten: hij was een begenadigd en inspirerend docent. Na zijn emeritaat in 2002 publiceerde hij twee succesvolle populair wetenschappelijke boeken die in vele talen zijn verschenen.

Jo Hermans was een zeer beminnelijk mens die velen om hem heen heeft geïnspireerd. We zullen hem zeer missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.