Universiteit Leiden

nl en

Florian Herrendorf wint Fruinprijs 2023

Florian Herrendorf heeft de Fruinprijs 2023 gewonnen. Zijn scriptie werd uit elf genomineerden gekozen tot de beste scriptie van de (research)master geschiedenis.

Winnaar

De prijs is op 5 september 2023 uitgereikt in het Groot Auditorium van het Academiegebouw tijdens de opening van het academisch jaar van de studie geschiedenis. Herrendorf schreef onder begeleiding van Cátia Antunes de volgens de jury buitengewoon knappe scriptie: ‘Colonial mismanagement? The organisation and operation of the government of the WIC colony of Angola, 1641-1648’.

Het beginpunt daarbij is de neergang van de eerste West-Indische Compagnie in de zeventiende eeuw. Geïnspireerd door historici die deze neergang wijten aan lokale bestuurlijke verhoudingen, betrekt Herrendorf het lokale bestuur in Angola in de verklaringen voor de uiteindelijke ondergang van de WIC in 1674.

Deze insteek is opmerkelijk, want Angola was maar kort in handen van de WIC en mede daarom verwaarloosd door historici. Herrendorf reconstrueert het koloniale bestuur in Angola in deze periode op basis van rijke, maar zeker niet gemakkelijke bronnen uit het Nationaal Archief. De jury erkent dat dit een enorm karwei moet zijn geweest. Met zijn micro-perspectief op Angola levert Herrendorf op macroniveau een belangrijke bouwsteen voor de verklaring waarom de WIC uiteindelijk faalde. Uit de Angolese casestudy blijkt dat lokaal koloniaal wanbeleid een zeer belangrijke oorzaak was van de ondergang van de compagnie. Om het in de woorden van Herrendorf te vatten: ‘The WIC did fine for as long as it functioned as a privateering company and a naval warfare instrument. However, as an empire builder and administrator, the Company failed miserably’.

Andere nominaties

De andere genomineerden waren (op willekeurige volgorde): 

  • Andrés Bijsterveld Muñoz, Virtual nation building: The (re)construction of national histories in Sid Meier’s Civilization VI (begeleid door Eric Storm;
  • John Gaffey, Subjugating Sympathy. The Rhetoric of Sympathy and Compassion in French Atlantic Pro-Slavery Discourse (1640-1789) (begeleid door Felicia Rosu);
  • Philipp Huber, Guns for the King: Dutch-Siamese Firearms Transfers, 1656-1709 (begeleid door Jos Gommans);
  • Bojan Manasijev, Sensing the Κάβειροι: Sensory Religion of the Kabeiric Cult on Land and at Sea (begeleid door Kim Beerden);
  • Marie Keulen, Spreading Afro-Protestantism: Afro-Caribbean Christianity and the Growth of Methodism during the Caribbean Great Awakening, 1760-1810 (begeleid door Michiel van Groesen);
  • Bryan Burgess, NGOs and Refugee Relief at a Crossroads: The International Committee of the Red Cross, the World Council of Churches, and an emerging United Nations in Palestine 1947-1953 (begeleid door Marlou Schrover);
  • Nikita Krouwel, Freedom, Independence, and Belonging: Reconstructing and Reimagining Afro-Atlantic Lives in The Hague, 1720-1770 (begeleid door Karwan Fatah-Black);
  • Janis Oomen, Somewhere in-between: The alumni of Roman Italy as part of an informal fosterage system and their position within the Roman household (begeleid door Rens Tacoma);
  • Indira Huliselan, ‘New Year, New Me?’ ‘Crisis’ of Continuity and Coherence in the Anthropology of Ignatius and Paul (begeleid door Jürgen Zangenberg);
  • Henrike Vellinga, The War Resister’s Dilemma: On the Radical Pacifist Struggle with Anti-Imperialism in War Resisters’ International (1925-1930) (begeleid door Anne Heyer).

Fruinprijs

Sinds 1989 wordt de Fruinprijs jaarlijks uitgereikt aan de de beste scriptie van de (research)master geschiedenis van Universiteit Leiden. De prijs bestaat uit een oorkonde, een bos bloemen en een geldbedrag. Robert Fruin, naamgever van de prijs, was de eerste hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij wordt gezien als een van de grondleggers van de geschiedwetenschap in Nederland.

Dit jaar bestond de jury uit voorzitter Jasper van der Steen van de master Europe 1000-1800, Bart Verheijen van de master Colonial and Global History, en Liesbeth Claes van de master Ancient History.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.