Universiteit Leiden

nl en

Expert inschaling NLQF

Het NLQF (Nederlands Kwalificatieraamwerk) is een instrument om de kwalificatieniveaus van opleidingen in te schalen en te standaardiseren. Door het NLQF kunnen niveaus van kwalificaties, zowel publiek als privaat, met elkaar worden vergeleken. Binnen het NLQF worden acht niveaus onderscheiden: van basiskwalificatie tot universitair niveau. Per niveau zijn de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid beschreven.

Een opleider die een private kwalificatie wil laten inschalen in het NLQF-register, dient hiertoe een aanvraag in bij het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF). De inschalingsaanvragen komen uit uiteenlopende branches en bevinden zich op verschillende niveaus.

Elke inschalingsaanvraag wordt beoordeeld door twee onafhankelijke experts. Via Dé Nova is Anja Zonneveld van PLATO is nu geselecteerd om als expert het team te komen versterken. De experts onderzoeken de inschalingsaanvragen en onderbouwen in een rapport of de kwalificatie aan het gevraagde niveau voldoet. Via de Commissie Inschaling neemt vervolgens de Programmaraad van het NCP NLQF een besluit over het aangevraagde inschalingsniveau. Na een inwerksessie afgelopen april, start Anja Zonneveld na de zomer met het beoordelen van nieuwe inschalingsaanvragen voor het NCP NLQF.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.