Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Anja Zonneveld

Medewerker


Naam Drs. C.A.J.M. Zonneveld
Telefoon +31 71 527 3430
E-mail zonneveld@plato.leidenuniv.nl

Kort CV
Anja Zonneveld, onderwijskundige, werkt sinds 1988 bij PLATO. Zij heeft veel ervaring met het ontwerpen, opzetten en evalueren van opleidings-/ontwikkeltrajecten en materialen in uiteenlopende organisaties. Opdrachtgevers zijn onder andere onderwijsinstellingen, ministeries, gemeenten, instellingen rond jeugdbeleid, brandweer / politie / geneeskundige hulpverlening en de crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Haar deskundigheid en interesse hebben met name betrekking op de volgende thema's:


De projecten die zij uitvoert bevinden zich vaak op het grensvlak van de onderwijskunde, organisatiekunde, voorlichtingskunde en pedagogiek, en op het grensvlak van de wetenschap en de toepassing daarvan. Ook wordt, waar relevant, samengewerkt met inhoudsdeskundigen op de specifieke inhoudsterreinen van de projecten. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld politiemensen, jeugdpreventiewerkers, P&O-functionarissen of justitiemedewerkers. De verschillende benodigde inzichten komen zo samen. Deze aanpak maakt het werk niet alleen boeiend, maar geeft het ook een inhoudelijke meerwaarde.


Recente projecten

  • het ontwikkelen van lesmateriaal voor kinderen in het speciaal onderwijs, gericht op preventie van kleine criminaliteit;
  • het ontwikkelen en uitvoeren van een multidisciplinaire cursus Oefen(bege)leider, gericht op het zelf voorbereiden, maken en uitvoeren van oefendraaiboeken voor crisisbeheersing en rampenbestrijding;
  • het ontwikkelen van kwalificatieprofielen en kaders voor opleidingen en proeven van bekwaamheid voor gemeentelijke sleutelfunctionarissen in de crisisbeheersing;
  • het evalueren van de bijdrage van een ministerieel HRD-traject aan de competentie-ontwikkeling van de deelnemende middle-managers;
  • het ontwikkelen van lesmateriaal en leerstof voor uiteenlopende doelgroepen, zowel kinderen als volwassenen (onder andere hulpverleners, verloskundigen en preventiemedewerkers). 

Geen relevante nevenwerkzaamheden