Universiteit Leiden

nl en

Anja Zonneveld

Senior onderwijskundige

Naam
Drs. C.A.J.M. Zonneveld
Telefoon
+31 71 527 3430
E-mail
zonneveld@plato.leidenuniv.nl

Kort CV
Anja Zonneveld is als senior onderwijskundige verbonden aan PLATO. Zij heeft veel ervaring met het ontwerpen, opzetten en evalueren van opleidings-/ontwikkeltrajecten en materialen in uiteenlopende organisaties, en het adviseren daarover. Opdrachtgevers zijn onder andere onderwijsinstellingen, instellingen rond gezondheidszorg, instellingen rond jeugdbeleid, ministeries en veiligheidsregio’s, en de rampenbestrijding (brandweer/ politie/ geneeskundige hulpverlening).
De projecten die zij uitvoert bevinden zich vaak op het grensvlak van de onderwijskunde, organisatiekunde, voorlichtingskunde en pedagogiek, en op het grensvlak van de wetenschap en de toepassing daarvan. Ook wordt, waar relevant, samengewerkt met inhoudsdeskundigen op de specifieke inhoudsterreinen van de projecten. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld jeugdartsen, politiemensen, jeugdpreventiewerkers, P&O-functionarissen of justitiemedewerkers. De verschillende benodigde inzichten komen zo samen. Deze aanpak maakt het werk niet alleen boeiend, maar geeft het ook een inhoudelijke meerwaarde.

Voorbeelden van projecten:

 • het ontwikkelen van kwalificatie-/competentieprofielen en kaders voor opleidingen en proeven van bekwaamheid voor gemeentelijke sleutelfunctionarissen in de crisisbeheersing;
 • het ontwikkelen van leeropdrachten voor kinderen in het speciaal onderwijs, gericht op preventie van kleine criminaliteit;
 • het ontwikkelen en uitvoeren van een multidisciplinaire cursus Oefen(bege)leider, gericht op het zelf voorbereiden, maken en uitvoeren van oefendraaiboeken voor crisisbeheersing en rampenbestrijding;
 • het adviseren van instellingen op het gebied van gezondheidszorg over het opleiden van nieuwe professionals en de blijvende vakbekwaamheid van de huidige professionals (leven lang leren);
 • het evalueren van de bijdrage van een ministerieel HRD-traject aan de competentie-ontwikkeling van de deelnemende middle-managers;
 • het ontwikkelen van lesmateriaal en leerstof voor uiteenlopende doelgroepen, zowel kinderen als volwassenen (onder andere hulpverleners, jeugdartsen, verloskundigen en preventiemedewerkers).

Een selectie van publicaties:

 • Lakerveld, J. van, Wolbers, J., Zonneveld, A., Matthys, J. & Akerboom, M. (2020). State of the art crisisbeheersing - fase 2. Den Haag: WODC, Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Lakerveld, J. van & Zonneveld, A. (2019). Wandeling Schiedam: Molenerfgoed. Zie website Stichting De Schiedamse Molens: Wandeling langs Schiedams molenerfgoed - De Schiedamse Molens
 • Zonneveld, A., Pot, M., Roessel, W. van, Vries, M. de (2016). GHOR en GGD. In J. Bierens & E. Muller (Eds.), Handboek acute medische zorg: rampengeneeskunde in Nederland (p.201-228). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Lakerveld, J.A. van, Broek, S.D., Buiskool, B.J., Grijpstra, D.H., Gussen, I., Tönis, I.C.M. & Zonneveld, C.A.J.M. (2014). Arbeidsmarkt voor Cybersecurity Professionals. Den Haag: WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Vettraino, L., Lakerveld, J. van, Berger, A., Guglielman, E. & Zonneveld, A. (2014). VINTAGE online tool foor self eValuatIoN of key competences in adultT AGE – Frame and evidences. In Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ), Volume 5, Issue 4 (p.1188 - 1197). ISSN: 2040 2589 (online), www.infonomics-society.org/LICEJ/
 • Zonneveld, A., Lakerveld, J. van, Haar, S. van der, Dekker-Regelink, M. & Rozendal, J. (2014). Oefenen als professie – Handboek procesmanagement oefenen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. Tweede, geactualiseerde druk. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.

Senior onderwijskundige

 • PLATO

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5A13

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.