Universiteit Leiden

nl en

Brainstorm mét en vóór studenten over geldstress

Hoe gaan we om met financiële stress bij studenten? Daarvoor hebben beleidsmakers en studenten de koppen bij elkaar gestoken. Het resultaat is een adviesrapport waarmee de universiteit nu aan de slag kan. Vera Hilgevoord organiseerde de brainstormsessie met vragen aan studenten en vertelt over hun reacties.

Leidse psychologen verbonden aan het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG) publiceerden recent het adviesrapport: Verminderen van financiële stress bij studenten. ‘De adviezen gaan over het financieel ondersteunen van studenten, het tegengaan van de versnippering van financiële informatie, hulp bieden en inzetten van passende financiële educatie. Wij adviseren om studenten te betrekken bij de uitvoering’, vat Vera Hilgevoord samen. Zij geeft een aantal van de reacties van studenten op de vragen tijdens de brainstorm.

Het is voor studenten duidelijk hoe groot hun studielening is, wat de rente is en hoeveel ze maandelijks moeten aflossen.

Welke veranderingen zijn er nodig om financiële stress te verminderen?

Stel: We zijn een jaar verder en alle problemen zijn opgelost. Hoe ziet dat eruit? Wat doe jij anders/wat is er anders?

  • Studenten weten hulp bij financiële stress net zo goed te vinden als medische hulp.
  • Het is voor studenten duidelijk hoe groot hun studielening is, wat de rente is en hoeveel ze maandelijks moeten aflossen.
  • Verplichte educatie over geld op de middelbare school, bijvoorbeeld in het vak maatschappijleer.

Welke informatie mist er volgens jou op bestaande websites?

  • Hoe vraag je toeslagen aan en waar heb je recht op. Deze checklist mist.
  • In elke gemeente werken weer andere instanties. Het overzicht van lokale hulp mist.
  • Concrete informatie omtrent DUO, informatie is oud/klopt niet altijd.

Hoe weten studenten de informatie op de website te vinden?

  • Student-tot-student, buddy’s of ambassadeurs die zelf student zijn.
  • Benoemen in colleges en mentormeetings.
  • Zorg ervoor dat studenten zich aangesproken voelen, spreek bijvoorbeeld niet over financiële nood.

Advies

In de brainstorm werkten de psychologen van de Universiteit Leiden en het Kenniscentrum KCPEG samen met de Hogeschool Leiden, de Gemeente Leiden, SHoutLeiden! en Denktank StudentEnStad (Leiden). Tijdens de brainstormsessie over het verminderen van geldzorgen presenteerden studenten van de Denktank StudentEnStad Leiden hun onderzoek naar financiële informatie op de universitaire website voor Leidse studenten. Bregje Bekers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schetste de omvang van het probleem en benadrukte de verantwoordelijkheid van overheidsinstanties om voor studenten oplossingen te ontwikkelen. Hilgevoord: ‘Wij geven op basis van de brainstorm en onze kennis over financiële stress een advies over hoe de suggesties mogelijk uitgevoerd kunnen worden langs drie lijnen: de rijksoverheid, lokale overheden en hogescholen en universiteiten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.