Universiteit Leiden

nl en

Vera Hilgevoord

Medewerker kennisvalorisatie

Naam
Drs. V.W. Hilgevoord
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
v.w.hilgevoord.3@fsw.leidenuniv.nl

Vera Hilgevoord is sinds 2022 onderzoeker en adviseur bij het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG), verbonden aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op de gedragsfactoren die van invloed zijn op de economische keuzes die mensen maken. In samenwerking met onder andere ministeries, gemeenten en de universiteit probeert zij, aan de hand van onderzoek, interventies te ontwerpen die de kans vergroten dat mensen economisch verstandige keuzes maken.

Meer informatie over Vera Hilgevoord

Vera Hilgevoord is sinds 2022 onderzoeker en adviseur bij het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (KCPEG), verbonden aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op de gedragsfactoren die van invloed zijn op de economische keuzes die mensen maken. In samenwerking met onder andere ministeries, gemeenten en de universiteit probeert zij, aan de hand van onderzoek, interventies te ontwerpen die de kans vergroten dat mensen economisch verstandige keuzes maken.

Onderzoek & advies

Waarom maken mensen de keuzes die ze maken? Welke factoren liggen daaraan ten grondslag? Hoe kunnen mensen gestimuleerd worden om keuzes te maken die hun (financiële) gezondheid versterkt én bovendien duurzaam zijn? Dat zijn vragen waar Vera zich, eerst als stagiair, en nu als onderzoeker bij het KCPEG mee bezighoudt. Haar voornaamste onderzoeksmethoden zijn het opstellen en gebruiken van vragenlijsten en het afnemen van interviews.

In haar onderzoek richt ze zich niet alleen op economische keuzes, maar bijvoorbeeld ook op online gedrag. In haar eerste onderzoek analyseerde Vera met haar collega’s voor het ministerie van Justitie en Veiligheid de verschillende gedragsfactoren die bijdragen aan (on)veilig online gedrag, zoals het gebruik van onveilige wachtwoorden en het onveilig delen van persoonsgegevens.

Haar rol als onderzoeker hangt nauw samen met haar werkzaamheden als adviseur voor gemeentes en ministeries. Een grote focus ligt hierbij op het ‘doen-vermogen’ van mensen, dus: hoe kun je beleid zo opstellen dat burgers een beleidsregel ook daadwerkelijk gaan uitvoeren? Vera organiseert trainingen waarbij ze samen met beleidsmedewerkers kijkt naar gedragsinzichten en interventies die daaraan bijdragen.

Ook helpt Vera met het organiseren van evenementen, zoals lezingen of een kleinschalig wetenschappelijk festival. Zo hoopt ze burgers op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met waardevolle psychologische kennis.

Voor Vera is de vertaling naar de praktijk erg belangrijk. Ze krijgt energie van het helpen van anderen en denkt graag na over hoe het welzijn van burgers in theorie én praktijk verbeterd kan worden. Hierbij houdt ze haar perspectief het liefste breed: hoe mensen met geld omgaan, maar ook hoe dat gedrag samenhangt met hun fysieke en mentale gezondheid. Met haar onderzoek en advies hoopt ze de samenleving gezonder en duurzamer te maken.

Loopbaan

Vera voltooide in 2020 de bachelor Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ze zich specialiseerde in de Klinische Psychologie. Hier raakte ze geïnteresseerd in de rol die stress speelt bij verschillende psychologische processen. Voor haar scriptie onderzocht ze de verschillen in gehalten van het stresshormoon cortisol tussen kinderen uit oorlogsgebieden en uit Nederland.

In 2022 voltooide ze daarna de master Economic & Consumer Psychology aan de Universiteit Leiden. Voor haar master-thesis deed ze onderzoek naar het effect van bedreigingsgevoeligheid op de vorming van vooroordelen.

Naast haar studie werkte Vera als ambulant begeleider, waarbij ze mensen met verstandelijke beperking hielp bij financiële zaken en bij het creëren van een gezonde leefstijl. Ook begon ze in die tijd als vrijwilliger bij het Surf Project, waar ze ook nu nog kinderen met ADHD, autisme en het Syndroom van Down individueel begeleidt bij surflessen.

Tijdens de lessen ziet Vera het zelfvertrouwen van de kinderen die ze begeleidt in rap tempo toenemen. In het werk weet Vera zo twee dingen die haar energie geven, surfen en psychologische hulpverlening, met elkaar te combineren.

Medewerker kennisvalorisatie

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.