Universiteit Leiden

nl en

Olga Ceran spreker op summer school over Europese integratie

Op 18 juli hield Olga Ceran een presentatie getiteld ‘Family law in a united Europe: Child abduction and child relocation’ (familierecht in een verenigd Europa: kinderontvoering en verplaatsing) op een summer school 'European integration at the Franco-Spanish border: A cross-border perspective', die plaatsvond in de Cité des Arts in Bayonne (Frankrijk).

Voortbouwend op haar promotieonderzoek, besprak ze de reikwijdte en aard van EU-wetgeving op het gebied van familierecht, evenals de vele indirecte manieren waarop EU-wetgeving invloed zou kunnen uitoefenen op familiekwesties die buiten de bevoegdheid van de EU vallen. In de context van bredere discussies over Europese integratie benadrukte ze hoe gezinswaarden een belangrijk element worden in de 'cultuuroorlogen' die de Europese Unie momenteel parten spelen en die gepaard gaan met andere politieke en juridische uitdagingen, zoals de democratic backsliding in sommige lidstaten.

Dit bericht gaat verder op de Engelse pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.