Universiteit Leiden

nl en

Charlotte de Roon wint prijs voor beste Belgisch-Nederlandse politicologische proefschrift

De Els Witte Prijs Jaarprijs Politicologie 2023 gaat naar Charlotte de Roon. Als ‘buitenpromovendus’ aan de Universiteit Leiden schreef zij een proefschrift over politieke jongerenorganisaties in Nederland. Daarmee leverde zij een ‘indrukwekkende bijdrage aan het onderzoeksveld, zowel op analytisch, methodologisch als empirisch vlak’, aldus de jury, die de prijs uitreikte namens de Vlaamse Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) en de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek (NKPW).

Mobiliseren, representeren en socialiseren van jongeren

De Roon verdedigde haar proefschrift op 11 oktober 2022. Het is getiteld The Functioning of Dutch Party Youth Wings: A Comparison of the 1980s and 2010s en gaat over de jongerenorganisaties van Nederlandse politieke partijen in twee tijdsperioden: de tweede helft van de jaren 1980 en 2010. De Roons centrale vraag luidt: in hoeverre is het vermogen van deze organisaties om jongeren te mobiliseren, representeren en socialiseren in het politieke systeem door de tijd heen veranderd?

De uitkomst van het onderzoek is dat partijen in Nederland nog steeds erin slagen jongeren aan zich te binden. Maar De Roon plaatst wel enkele kanttekeningen: ‘Bij de jongerenorganisaties van de gevestigde partijen, PvdA, CDA en VVD, zien we wel teruglopende ledenaantallen, net als bij hun moederpartijen.’ En ook de organisaties die wel succesvol zijn in het mobiliseren van jongeren, zijn tamelijk kleinschalig. Bovendien, zo rekent De Roon voor, is slechts een klein, en niet heel representatief, percentage van de Nederlandse jongeren lid van een politieke jongerenorganisatie.

Charlotte de Roon
Charlotte de Roon

‘Indrukwekkende analyse’

De Vlaams-Nederlandse jury, geleid door Stefaan Walgrave (Universiteit van Antwerpen), was onder de indruk van het niveau van alle dissertaties die de shortlist hadden gehaald. Het proefschrift van De Roon, aldus het juryrapport, stak er nét iets bovenuit. De keuze voor een ‘ten onrechte onderbelicht onderwerp’, maar vooral de vernieuwende aanpak van het onderzoek oogst veel lof: ‘een mooie combinatie van onderzoeksmethoden en een indrukwekkende analyse’.

Eervolle vermelding ook voor de runners-up Sigrid van Trappen (Universiteit van Gent; Colourless politics? An examination of party selectors’ openness to ethnic minority candidates in Flemish local politics) en Nella Geurts (Universiteit Nijmegen; Puzzling pathways: The integration paradox among migrants in Western Europe).

 

‘Wetenschappelijke kwaliteit, gerichtheid op de praktijk en redactionele vormgeving’

De Els Witte Jaarprijs Politicologie wordt sinds 1985 gezamenlijk uitgereikt door de Vlaamse Vereniging voor Politieke Wetenschappen (VPW) en de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek (NKPW). In aanmerking komen promovendi die hun dissertatie hebben verdedigd aan een universiteit in België of in Nederland en onderzoek hebben gedaan dat betrekking heeft op de Nederlandse of Belgische politiek.

Criteria zijn de wetenschappelijke kwaliteit in theoretisch en methodisch-technisch opzicht, de gerichtheid op de praktijk van de politiek en de redactionele vormgeving. De prijs is vernoemd naar Els Witte, die in België als politiek historica en universiteitsbestuurder naam heeft gemaakt. De uitreiking vindt op het Politicologenetmaal, de jaarlijkse workshop voor politieke wetenschappers in de Lage Landen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.