Universiteit Leiden

nl en

Duaal promoveren aan de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden faciliteert duaal promotieonderzoek voor professionals via het Dual PhD Centre. Dit duale promotieprogramma biedt professionals de kans een deel van hun werktijd te besteden aan het doen van promotieonderzoek.

De beroepspraktijk centraal 

De dynamiek tussen onderzoek en beroepspraktijk vormt de rode draad in het doctoraatprogramma. Voor de deeltijdpromovendi is een speciaal programma ontworpen. Docenten en kenniswerkers uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen werken samen met een promotor aan een dissertatie waarin een thema uit de beroepspraktijk centraal staat. Margriet Krijtenburg, die in 2012 promoveerde aan de Universiteit Leiden, vertelt: “Het Dual PhD Centre is voor mij een toegangspoort geweest tot een nieuw, niet eens te durven dromen toekomstperspectief waaraan ik nu vol verve inhoud geef, naast mijn vertrouwde baan”.

Een kans voor kandidaat, werkgever en promotor  

Duaal promoveren heeft grote voordelen voor kandidaat, werkgever én promotor. Voor de kandidaat is het een mogelijkheid zich op een bijzondere manier verder te ontwikkelen of een diep gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. De werkgever krijgt toegang tot de nieuwste wetenschappelijke kennis op zijn vakgebied en beschikking over een medewerker die zich ontwikkelt tot specialist. Promotoren krijgen te maken met zeer gemotiveerde kandidaten die vaak bijzondere vraagstukken aanpakken.

'Bij het Dual PhD Centre heb ik dat knagende gevoel dat ik nog iets moest afmaken in daden omgezet.' 

Kees van Gageldonk promoveerde in 2017 aan de Universiteit Leiden. Hij vertelt: "In de herfst van mijn loopbaan bij de HBO-raad besloot ik de stap naar de hoogste eer te wagen. Daar heeft het Centre een doorslaggevende rol in gespeeld, want Adriaan in ´t Groen, oud-directeur van het Dual PhD Centre, heeft mij ervan overtuigd dat ik het knagende gevoel dat ik nog iets moest afmaken, in daden om moest zetten. Het Centre heeft mij alle faciliteiten verleend die een promovendus zich maar kan wensen.”

Maatwerk en intensieve begeleiding  

Het programma van het Dual PhD Centre is puur maatwerk. De duale promovendus krijgt intensieve begeleiding door middel van training, coaching en intervisie. Door deze aanpak promoveren duale promovendi vaak binnen dezelfde tijd als reguliere promovendi, ondanks het feit dat ze minder dagen per week ter beschikking hebben om onderzoek te doen. Volgens Margriet Krijtenburg is het “kenmerkend voor het Dual PhD Centre dat men inzoomt op het aanvankelijk nog onderontwikkelde onderzoeksthema en talent bij de kandidaat-promovendus. De persoonlijke en collectieve begeleiding doet groeien als mens en wetenschapper, in een sfeer waar ieder zich helemaal thuis voelt." 

'De persoonlijke en collectieve begeleiding doet groeien als mens en wetenschapper.'

Ook Miranda de Hei, die in 2016 promoveerde, kijkt positief terug op haar promotie traject: “Gedurende mijn promotieonderzoek heeft het Dual PhD Centre voor mij verschillende, in de loop van het onderzoek steeds andere, rollen gespeeld die wezenlijk hebben bijgedragen aan het volbrengen van dit fantastische maar ook zware traject. Aanvankelijk voelde ik mij vooral gesteund in het ontwikkelen van mijn onderzoekscapaciteiten door het volgen van aangeboden cursussen zoals bijvoorbeeld Research Design en Wetenschapsfilosofie.

In de loop van de tijd werd het contact met medepromovendi, zowel persoonlijk als in de onderzoeksthemagroep, steeds belangrijker: om te sparren en elkaar een hart onder de riem te steken. Op de heerlijke werkplekken, destijds in de Lange Houtstraat, heb ik vele uren, dagen, maanden, jaren, mede door de serene rust die er heerste, kunnen werken aan het analyseren van mijn onderzoeksdata en het schrijven van mijn proefschrift.” 

Geïnspireerd geraakt?  

Voor het opvragen van meer informatie of het maken van een (kennismakings)afspraak met een van de medewerkers van het Dual PhD Centre kunt u contact opnemen met het officemanagement per email dualphd@fgga.leidenuniv.nl of telefoon +31 70 800 9589.  

Meer informatie vindt u op de website van het Dual PhD Centre

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.