Universiteit Leiden

nl en

Simona Demková bespreekt mensgerichte aanpak van de EU bij regulering van kunstmatige intelligentie

Op 27 en 28 april nam Simona Demková als panellid deel aan de conferentie ‘A 'Brussels Effect' for EU Digital Governance? Legal, Political and Economic Considerations’. Deze conferentie werd georganiseerd door de Universiteit van Lausanne, de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), de Rijksuniversiteit Groningen, LUISS, de Université Libre de Bruxelles en Wallonie-Bruxelles International. De conferentie werd geopend met de keynote van de auteur van het "Brussels effect", professor Anu Bradford van Columbia Law School.

Simona maakte deel uit van het panel over "Algoritmen en AI" om de "op rechten gebaseerde" en "op de mens gerichte" aanpak van de EU voor de regulering van AI te bespreken. Door kritisch te kijken naar de ontstaansgeschiedenis van deze benadering, suggereerde zij dat het momenteel in behandeling zijnde EU-voorstel voor een AI-wet de volledige eerbiediging van de grondrechten niet waarborgt. De productveiligheid van de wet in combinatie met de risk-based aanpak en de voorgestelde regeling voor markttoezicht wijzen daarentegen op een grotere convergentie met de "mensgerichte" visie van de technologie-industrie. Deze laatste, die de vooruitgang in de computerwetenschap weerspiegelt, streeft in wezen naar een effectieve menselijke controle op AI-toepassingen, en niet noodzakelijk naar een betere bescherming van fundamentele rechten en menselijke waarden. Deze discrepantie zal belangrijke gevolgen hebben voor de formulering van de waarborgen in de definitieve versie van de AI-wet en, meer in het algemeen, voor het vermogen van de EU om haar ambitie om de mondiale norm voor AI te creëren, waar te maken.

Het volledige artikel is te lezen op onze Engelstalige website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.