Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe onderzoeksfaciliteit voor de energietransitie

Universiteit Leiden is deel van een Nederlands consortium dat 4,7 miljoen euro van NWO ontvangt voor de bouw van een faciliteit die gecontroleerd dunne laagjes materiaal kan maken. De faciliteit kan kleine én grote lagen produceren en is daarmee uniek in de wereld. Zulke grote lagen zijn belangrijk voor opschaling van bijvoorbeeld nieuwe katalysatoren en batterijen naar de industrie. De faciliteit kan zo de energietransitie versnellen.

Om het energieprobleem het hoofd te bieden zijn onderzoekers op zoek naar nieuwe materialen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, katalysatoren en batterijen. Vaak bestaan zulke materialen uit dunne, gestapelde lagen die in combinatie voor de gewenste eigenschappen zorgen. Tot nu toe was er een gat tussen het materiaalonderzoek bij onderzoeksinstituten en dat van bedrijven. Dat komt onder andere doordat de onderzoeksinstituten vaak dunne schijven van een paar millimeter of hooguit een paar centimeter in diameter maken. Die kunnen moeilijk getest worden en dat weerhoudt bedrijven ervan om het materiaal verder te ontwikkelen en marktrijp te maken.

Pulsed Laser Deposition lab

Met de nieuwe faciliteit, het Pulsed Laser Deposition lab, kunnen onderzoeksinstituten en bedrijven kleine én grotere dunne lagen maken. Het apparaat kan die vervolgens ook nog in lagen stapelen. Bovendien kunnen onderzoekers al metingen verrichten ín het apparaat. Dat levert een sneller en nauwkeuriger resultaat op. De faciliteit komt beschikbaar voor zowel onderzoekers van universiteiten en instituten, als voor bedrijven die commerciële toepassingen willen testen.

Het consortium opereert onder de naam PLD4Energy waarbij het nationale energieonderzoeksinstituut DIFFER de hoofdaanvrager is. Vanuit de Universiteit Leiden zijn onderzoekers Marc Koper en Rik Mom van het Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek betrokken.

Lees meer

Zie het oorspronkelijke persbericht voor meer informatie over de nieuwe faciliteit.

www.differ.nl
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.