Universiteit Leiden

nl en

Klaar voor een toekomst als klimaatveranderaar, dankzij Designing Your Life

Motivatie, moed en handvatten om een baan te zoeken waarmee je de klimaatcrisis aan kunt pakken: het staat centraal in het vak Designing Your Career as a Climate Changemaker. Met hun eindpresentaties sluiten de studenten deze klimaatspecifieke vaardigheidsmodule binnen het Designing Your Life-project af. ‘Ik kijk nu met meer optimisme en rust naar mijn eigen toekomst.’

Bij de cursussen Designing Your Life, die sinds vorig collegejaar vanuit de Honours Academy aan de Universiteit Leiden worden gegeven, passen studenten design thinking toe op hun leven en loopbaan. Het doel is om meer zelfvertrouwen te krijgen in de toekomst, te beginnen met netwerken en meer richting te krijgen in het leven.

Omgaan met verandering

Het vak Designing Your Career as a Climate Changemaker is een nieuwe variant die specifiek is toegespitst op studenten die in hun carrière iets met het klimaat willen doen. In deze module zitten twee nieuwe elementen ten opzichte van de reguliere Designing Your Life-vakken, namelijk leren over de ‘groene banenmarkt’ en leren over maatschappelijke transities.

In de eindbijeenkomst delen de studenten hun ‘transitieanalyse’ met elkaar. De studenten komen van allerlei verschillende achtergronden en hebben allemaal – vaak al van jongs af aan – een duidelijke drijfveer om een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst. Ze hebben allen voor de sector van hun interesse geanalyseerd in hoeverre er al een transitie naar een duurzame toekomst op gang gekomen is, wat daar nog voor nodig is, en welke rol zij daar zelf in kunnen spelen.

Rick Buijk, masterstudent Industrial Ecology, geeft aan dat hij nieuwe inzichten over transities heeft opgedaan: ‘Bijvoorbeeld dat onzekerheid, chaos en weerstand karakteristieken zijn van een verschuiving naar een nieuwe werkelijkheid – en een bevestiging dat de wereld verandert. Hierdoor kan ik de alledaagse gebeurtenissen die die emoties soms oproepen wat beter relativeren.’

Next Steps Poster

Ook presenteren de studenten hun Next Steps Poster, waarin ze hun plannen voor de komende vijf jaar delen en verslag doen van de netwerkgesprekken die ze moesten voeren. Wie de studenten gesproken hebben, loopt zeer uiteen: van onderzoekers die werken aan de eiwittransitie tot een biologische schapenboer. Zo konden de studenten ontdekken hoe het eraan toegaat in een bepaalde sector.

De studenten hebben goed van het werkveld geproefd, vindt Bram Hoonhout, docent van het vak en initiatiefnemer achter Designing Your Life aan de Universiteit Leiden. Hij hoopt dat de studenten over vijf jaar ‘professionals zijn die met lef en zelfvertrouwen werken aan een duurzame samenleving, vanuit een rol die bij hen past.’

Designing Your Life

De methode van Designing Your Life is gebaseerd op die van design thinking, de manier waarop ontwerpers een product, app of dienst ontwikkelen. In deze modules nemen de studenten hun leven en hun loopbaan onder de loep. Ze stellen zichzelf vragen over hun drijfveren en kwaliteiten en stippelen meerdere mogelijke levenspaden uit. Gaandeweg ontdekken ze welk pad bij hen past. Creativiteit en flexibiliteit zijn hierbij belangrijk, ze hoeven niet nu al te weten waar ze naartoe gaan.  Zo maken studenten kennis met een nieuwe manier om over hun toekomst na te denken.  

Persoonlijke groei

Door hun inzichten aan elkaar te presenteren leren de studenten ook van elkaar. Tamara Végh, masterstudent Staats- en Bestuursrecht, heeft nu ‘meer moed en motivatie gekregen om de klimaatcrisis aan te pakken, in plaats van die angst voor klimaatverandering die soms zo demotiverend en verlammend kan werken.’

"Normaal leer je op de universiteit theorieën die je toepast op projecten. Nu zag je jezelf als project"

Lyanne Wagemans, masterstudent Industrial Ecology, had niet verwacht dat deze cursus zo persoonlijk zou worden. ‘Normaal leer je op de universiteit theorieën die je toepast op projecten. Nu zag je jezelf als project en ging je, zoals de cursusnaam vertelt, je eigen leven designen.’

Student Rick merkt hierbij op dat life design dynamisch is: ‘Je neemt kleine stappen, reflecteert, past je design aan en gaat weer door. Voorheen leefde ik meer met het idee dat je toewerkt naar een grote stap. De twijfel of dat de juiste stap is, kan verlammend werken. Nu kijk ik met meer optimisme en rust naar mijn eigen toekomst, omdat ik me beter bewust ben van de mogelijkheden die ik heb en de ruimte die er is om verschillende paden te bewandelen.

Tekst: Femke van de Griendt
Foto's: Buro JP

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.